บอกเล่า91 : สถานทูตไทยในญี่ปุ่น แนะวิธีการเตรียมสิ่งของที่จำเป็นสำหรับเหตุฉุกเฉินรับมือเมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหว

12 มิ.ย. 2561 | 13:03:22
ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นบ่อยครั้ง และอาจสร้างผลกระทบรุนแรงถึงต่อชีวิต ทรัพย์สิน สาธารณูปโภคพื้นฐาน และการดำรงชีวิตประจำวัน หากมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือความมีสติและไม่ตื่นตระหนกตกใจจนเกินเหตุ และการเตรียมตัวเพื่อรับมือกับแผ่นดินไหวจึงถือเป็นสิ่งที่สำคัญมาก
 
ผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นควรจะมี "ชุดยังชีพ" ที่จำเป็นเตรียมพร้อมไว้อยู่เสมอ
สถานทูตฯ ขอแนะนำวิธีการเตรียมสิ่งของที่จำเป็นสำหรับเหตุฉุกเฉิน โดยจะแบ่งออกเป็นกระเป๋าฉุกเฉิน 2 ชนิด ดังนี้
 
1.) กระเป๋าฉุกเฉิน ก. = ของใช้จำเป็นหากเกิดภัยพิบัติ
ได้แก่ ไฟฉาย ถ่านและแบตเตอรี่ วิทยุเคลื่อนที่ ไฟแช็คหรือไม้ขีด เทียนไข อาหารกระป๋อง น้ำดื่มและถุงใส่น้ำดื่ม (สำหรับดำรงชีพ 3 วัน) ถุงมือผ้าหนาๆ ผ้าใบผืนใหญ่ที่สามารถกันน้ำได้ เสื้อผ้า ปากกาและสมุดจดบันทึก กล่องปฐมพยาบาลและยาต่างๆ
 
2.) กระเป๋าฉุกเฉิน ข. = เอกสารส่วนตัวที่สำคัญ
ได้แก่ สมุดบัญชีธนาคาร หนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวคนต่างชาติหรือไซริวการ์ด เงินสด ยาประจำตัว
 
ควรเตรียมสิ่งของเหล่านี้ไว้ในกระเป๋าและจัดวางไว้ในจุดที่สามารถหยิบได้ง่าย และอย่าลืมบอกให้สมาชิกในครอบครัวทุกคนทราบด้วยว่ากระเป๋าอยู่ที่ไหน เพื่อที่ว่าหากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น ทุกคนจะสามารถไปหยิบได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้ ยังควรสำรวจกระเป๋าฉุกเฉินทั้งสองใบอยู่เสมอว่ามีอะไรขาดตกบกพร่องหรือไม่ รวมถึงอาหารกระป๋องและยาที่เตรียมไว้ว่าหมดอายุหรือไม่ และระวังอย่าใส่ของที่ไม่มีความจำเป็นลงไปเพราะอาจจะลำบากในการเคลื่อนย้าย
 
นอกจากนั้น ควรค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ “จุดหลบภัย” ที่ใกล้ที่พักอาศัย และที่ทำงาน และตกลงกันถึงจุดรวมพลของครอบครัวว่าหากเกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้น และแต่ละคนกระจายอยู่ตามที่ต่างๆ จะมารวมพล ณ จุดใด
 
สำหรับนักท่องเที่ยวก็ควรเตรียมสิ่งของจำเป็นในกรณีฉุกเฉินไว้เช่นกัน อย่างน้อยเพียงพอที่จะช่วยเหลือตนเองจนกว่าจะเจอที่หลบภัย หรือได้รับความช่วยเหลือจากทางการ และหาข้อมูลเกี่ยวกับจุดหลบภัยให้โรงแรมที่พักหรือสถานที่ท่องเที่ยวภายในจังหวัดต่าง ๆ
 
-สำหรับข้อมูลจุดหลบภัยและสาธารณูปโภคพื้นฐานในสถานการณ์ฉุกเฉินของกรุงโตเกียว สามารถดูได้ที่ http://map.bousai.metro.tokyo.jp/en/pc/
Share this: