บริษัทการบินไทยฯ จัดพิธีลงนามความร่วมมือ ในด้านการพัฒนาบุคลากรกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

16 ก.ย. 2562 | 21:51:10
 

วันที่ 17 กันยายน 2562 บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) จัดพิธีลงนามความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการพัฒนาบุคลากรระหว่างบริษัทการบินไทยและกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยมีนายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทการบินไทยฯ และนางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ร่วมลงนาม โดยมีนายวิทยากรมณีเนตร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และ นางสุวิมล บัวเลิศ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายทรัพยากรบุคคล บริษัท การบินไทยฯ ร่วมเป็นสักขีพยาน พร้อมด้วยนายเชิด พันธ์โชติคุณ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร บริษัทการบินไทยฯ และนายนันทพงษ์ จิระเลิศพงษ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการค้ายุคใหม่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ร่วมในพิธี

นางสุวิมล บัวเลิศ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายทรัพยากรบุคคล บริษัท การบินไทยฯ ได้เปิดเผยว่า ฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรบริษัทการบินไทย เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆมาโดยตลอด การลงนามความร่วมมือในด้านการพัฒนาบุคลากร ระหว่างบริษัทการบินไทยและกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ในครั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากร ของทั้ง 2 หน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีกรอบแนวความร่วมมือ 3 ด้าน คือ

1. ด้านการแลกเปลี่ยนวิทยากรได้แก่การร่วมมือสนับสนุนด้านบุคลากรในการถ่ายทอดองค์ความรู้ของทั้งสองฝ่าย
2. ด้านการพัฒนาผู้ประกอบการได้แก่ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการไทย ให้มีองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศ
และ 3. ด้านการสร้างโอกาสด้านการค้าระหว่างประเทศ ได้แก่ การให้ความร่วมมือสนับสนุนการสร้างโอกาสด้านการค้าระหว่างประเทศ เพื่อต่อยอด สู่ช่องทางออนไลน์หรือ e commerce ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีความสำคัญอย่างสูงในสังคมปัจจุบัน และการจัดแสดงสินค้านานาชาติ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อนำองค์ความรู้ดังกล่าวไปเสริมสร้างทักษะในการทำงาน เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้ นับเป็นประโยชน์ของทั้งสององค์กร ในโอกาสที่ได้แลกเปลี่ยนความรู้ข้อมูลข่าวสารและฝึกอบรม รวมถึงการจัดกิจกรรมอื่นๆ อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ ตลอดจนเป็นตัวอย่างอันดีให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ในการแสวงหาความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน พี่จะขยายโอกาสพัฒนาบุคลากรของตน ซึ่งจะนำมา ถึงความก้าวหน้าของหน่วยงานและ ประเทศชาติต่อไปในอนาคต


ทั้งนี้ที่ผ่านมา บริษัทการบินไทยฯ ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรชั้นนำ จัดฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ อาทิ การทางพิเศษแห่งประเทศไทยในการจัดฝึกอบรมด้านภาษาอังกฤษ/ สมาคมขนส่งสินค้าทางอากาศ ในหลักสูตรการขนส่งวัตถุอันตราย/ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในหลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพและบริการ เป็นต้น ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจของการบินไทย ที่มีหน่วยงานด้านการฝึกอบรมที่มีความแข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับในระดับสากล


Share this: