บก.น.2 ปล่อยแถวโครงการ “ยุทธการตำรวจ บก.น.2 ตรวจเข้ม ไม่หลับไม่นอน”

25 มี.ค. 2559 | 05:36:07
เมื่อเวลา 23.00 น. (วันที่ 25 มี.ค.59) ผบก.น.2 เป็นประธาน พิธีปล่อยแถวตามโครงการ "ยุทธการตำรวจ บก.น.2 ตรวจเข้ม ไม่หลับไม่นอน" ณ ลานรวมพล สน.พหลโยธิน

พล.ต.ต.เจริญ ศรีศศลักษณ์ ผบก.น.2  พร้อม รอง ผบก.น.2 , ผู้กำกับการสถานีตำรวจ ในสังกัด บก.น.2 และ กก.สส.บก.น.2 ร่วมพิธีปล่อยแถวตามโครงการ "ยุทธการตำรวจ บก.น.2 ตรวจเข้ม ไม่หลับไม่นอน" โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัด บก.น.2 ทั้งฝ่ายปราบปราม ฝ่ายสืบสวน ฝ่ายสอบสวน และชุดจู่โจม กว่า 100 นาย เข้าร่วมปล่อยแถวในครั้งนี้ด้วย

ทั้งนี้ พล.ต.ต.เจริญ กล่าวว่า โครงการนี้ เป็นโครงการที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นการกระตุ้นการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจในสังกัด โดยจะให้ผู้บังคับบัญชาในทุกระดับชั้น และตำรวจทุกสายงาน ออกปฏิบัติไปพร้อมกับผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งผลการปฎิบัติที่ผ่านมีผลการจับกุมเป็นที่น่าพอใจ และในวันนี้ก็ได้สั่งการให้ทุกสน. ในสังกัดบก.น.2 ในทุกสายงานให้ออกปฎิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งใน บก.น.2 มีพื้นที่รับผิดชอบค่อนข้างกว้างสุ่มเสี่ยงต่อการก่อเหตุอาชญากรรมและการกระทำความผิดหลายประเภท ทั้งความผิดเกี่ยวกับชีวิตร่างกาย ทรัพย์สิน อบายมุข รวมทั้งการก่อเหตุวุ่นวายของวัยรุ่น เช่น การแข่งรถในทาง รวมทั้งสภาพการจราจรติดขัด มีวัตถุประสงค์ 6 ข้อหลัก คือ 

1.เพื่อกระตุ้น กระชับการปฏิบัติ เพื่อให้การปฏิบัติการของข้าราชการตำรวจในสังกัด เป็นไปอย่างคึกคัก โดยผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น และตำรวจทุกสายงาน ออกปฏิบัติหน้าที่อย่างพร้อมเพรียงกัน

2.เพื่อเป็นการแสดงกำลัง และเพิ่มประสิทธิภาพป้องกันอาชญากรรม ให้มีมาตรฐานสากล

3. เพื่อลดระดับอาชญากรรม สถิติคดีต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 
4.เพื่อสร้างความหวาดกลัว ระงับ ยับยั้งให้คนร้ายไม่กล้าลงมือกระทำความผิด

5.เพื่อให้ประชาชนเกิดความรู้สึกปลอดภัยอุ่นใจ และเชื่อมั่นศรัทธาในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ เป็นที่พึ่งของประชาชนอันเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร และ

6.เพื่อให้พื้นที่รับผิดชอบของ บก.น.2 เป็นพื้นที่ปลอดภัย

โดยแนวทางการปฏิบัติทาง บก.น.2 จะบูรณาการกำลังจากทุกฝ่ายให้หน่วย ออกปฏิบัติหน้าที่ทุกด้านจนถึงเวลา 06.00 น. ของวันปฏิบัติการ เพื่อเป็นแนวทางกำหนดเป้าหมายและภารกิจครั้งต่อไป จะดำเนินการอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 วัน เพื่อให้เกิดความสงบสุข และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
Share this: