น้ำท่วม .. หน้าวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

19 พ.ค. 2560 | 08:54:45
เลี่ยงเส้นทางผ่านหน้าวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ น้ำท่วมสูง

ภาพ ปภ.เชียงใหม่
Share this: