นิทรรศการศาสตร์ของพ่อ “พระบิดาแห่งการวิจัยไทย” 5-9 ธ.ค.

05 ธ.ค. 2561 | 19:12:32
นิทรรศการศาสตร์ของพ่อ “พระบิดาแห่งการวิจัยไทย” 5-9 ธ.ค. 

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  จัดแสดงนิทรรศการ “พระบิดาแห่งการวิจัยไทย” ในนิทรรศการพระบิดาแห่งศาสตร์ 9 แขนง เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ,วันชาติ ,และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 ระหว่างวันที่ 5-9 ธันวาคม 2561 ณ ท้องสนามหลวง

cr. Norrawit We

Share this: