ปิดป่า-เปิดเขา นมัสการ "รอยพระบาทเขาคิชฌกูฏ" 8 ก.พ.59 - 7 เม.ย.59

26 ม.ค. 2559 | 04:21:53
เชิญชวนทุกท่าน นมัสการ "รอยพระบาทเขาคิชฌกูฏ" หรือ "พระบาทพลวง" เพื่อเสริมสิริมงคลกำหนดการนมัสการพระบาทพลวง จ.จันทบุรี ปี 2559

เปิดให้ประชาชนขึ้นเขา ระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 7 เมษายน 2559
22 - 26 ม.ค. 59 บวชชีพราห์ม
6 ก.พ. 59 บวงสรวงปิดป่า -เปิดงานให้สาธุชน
8 ก.พ. 59 เปิดให้ขึ้นเขา นมัสการรอยพระพุทธบาท
7 เม.ย. 59 บวงสรวงเปิดป่า-ปิดงานของสาธุชน
8 เม.ย. 59 ปิดเขา

Share this: