ท่าเรือกรุงเทพเปิดให้บริการบรรทุกขนถ่ายและขนส่งสินค้า หรือตู้สินค้า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2561

07 ธ.ค. 2560 | 16:14:20

การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) กระทรวงคมนาคม แจ้งว่า ท่าเรือกรุงเทพ (ทกท.) เปิดให้บริการบรรทุกขนถ่ายและขนส่งสินค้า หรือตู้สินค้า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2561 ดังนี้
1. วันที่ 30 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 น. ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 น.
2. วันที่ 2 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

ดังนั้น บริษัทสายการเดินเรือหรือตัวแทนเรือ เจ้าของสินค้าหรือตัวแทนเจ้าของสินค้าที่ประสงค์จะดำเนินการบรรทุกขนถ่ายและขนส่งสินค้า หรือตู้สินค้า ที่ ทกท. ในช่วงวันและเวลาดังกล่าว ให้แจ้งความจำนงล่วงหน้าภายในเวลา 14.00 น. ของวันที่ 29 ธันวาคม 2560 เพื่อ ทกท. เตรียมจัดพนักงานและเครื่องมือทุ่นแรงไว้ให้บริการบรรทุกขนถ่ายและขนส่งสินค้า หรือตู้สินค้า ที่ ทกท. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

​สำหรับกรณีบริษัทสายการเดินเรือหรือตัวแทนเรือ เจ้าของสินค้าหรือตัวแทนเจ้าของสินค้าไม่ได้แจ้งขอดำเนินการบรรทุกขนถ่ายและขนส่งสินค้า หรือตู้สินค้าไว้ล่วงหน้า ทกท. จะของดให้บริการในช่วงวันและเวลาดังกล่าว เนื่องจาก กทท. หยุดให้บริการในช่วงเทศกาลปีใหม่ ตามประเพณีและวันหยุดชดเชยประจำปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 น. ถึงวันที่ 3 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น.
Share this: