ท่ามกลางรถติด ฝนตก! ถ.รังสิตปทุมธานี

19 พ.ค. 2560 | 19:37:37
ท่ามกลางรถติด ฝนตก!  ถ.รังสิตปทุมธานี 
ขึ้นต่างระดับรังสิต - ฟิวเจอร์พาร์ค - สะพานคลอง 1  ท้ายอยู่แยกบางพูน 
Share this: