ทางหลวงชนบท สร้างสะพานข้ามคลองระบายใหญ่ชัยนาทป่าสัก จ.ลพบุรี บรรเทาความเดือดร้อน เพิ่มความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางให้ประชาชน

12 ก.ค. 2562 | 02:49:04
ทางหลวงชนบท สร้างสะพานข้ามคลองระบายใหญ่ชัยนาทป่าสัก จ.ลพบุรี บรรเทาความเดือดร้อน เพิ่มความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางให้ประชาชน

นายประศักดิ์ บัณฑุนาค รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท กล่าวว่า การก่อสร้างสะพานดังกล่าวอยู่บนทางหลวงชนบทสาย ลบ.5006 เชื่อมกับถนนเทศบาลตำบลท่าวุ้ง – บ้านหนองปลาดุก ช่วง กม.ที่ 7+200 ซึ่งบริเวณดังกล่าวเดิมเป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กมีผิวจราจรกว้างเพียง 4 เมตร ความยาว 42 เมตร ประชาชนสัญจรไป-มา ด้วยความยากลำบาก เนื่องจากรถยนต์ไม่สามารถวิ่งสวนกันได้ รวมถึงอาจเกิดอันตรายต่อผู้ใช้สะพาน ทั้งนี้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านบางมะยม หมู่บ้านไผ่วงษ์ และผู้ใช้เส้นทาง ให้ได้ใช้สะพานที่มีมาตรฐาน สามารถสัญจรไป-มา ได้อย่างสะดวก ขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้ตลอดฤดูกาล ไปสู่ปลายทางได้อย่างรวดเร็วปลอดภัย

ทช.จึงได้ดำเนินการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบางมะยมข้ามคลองชัยนาท – ป่าสัก ตำบลบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยก่อสร้าง เป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาว 75 เมตร ผิวจราจรกว้าง 8 เมตร ทางเท้ากว้างข้างละ 1.50 เมตร พร้อมถนนต่อเชื่อม กว้าง 8 เมตร พร้อมเครื่องหมายจราจร อุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ซึ่งใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 10.590 ล้านบาท ปัจจุบันสะพานดังกล่าวได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์และเปิดให้ประชาชนได้ใช้สัญจรเรียบร้อยแล้ว

Share this: