ทางหลวงชนบทนำเครื่องจักรกลเข้าเปิดเส้นทาง "รอบเกาะพะงัน" สุราษฏร์ธานี

11 ม.ค. 2560 | 09:51:19
ทางหลวงชนบท นำเครื่องจักรลงพื้นที่ เปิดเส้นทางรอบเกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี

กรมทางหลวงชนบท โดยแขวงทางหลวงชนบทสุราษฎร์ธานี นำเครื่องจักรลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือและแก้ไขเปิดเส้นทางให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย (ดินสไลด์) บนทางหลวงชนบทสาย สฎ.6061 บ้านใต้-ท้องนายปาน และทางหลวงชนบทสาย สฎ.6065 แยกน้ำตกธารเสด็จ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมทั้งติดตั้งป้ายเตือนให้ประชาชนระมัดระวังในการเดินทาง ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรเดินทางได้อย่างสะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
Share this: