ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ลงด่านท่าเรือ ติดขัดทุกด้าน !!

12 ก.ค. 2562 | 10:39:17
ลงด่านท่าเรือ ติดขัดทุกด้าน !!
 
10.35 น. ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ลงด่านท่าเรือ ติดขัดมาก มาจากบางนา ท้ายสะสมหน้าด่านบางนา
 
มาจากดินแดง ลงท่าเรือ ท้ายสะสมต่างระดับคลองเตย
 
มาจากดาวคะนอง ลงท่าเรือ ท้ายแถวสะสมต่างระดับบางโคล่

Share this: