ทอท.และททท.ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมกันผลักดันการท่องเที่ยวไทย

12 ม.ค. 2560 | 08:10:44
วันนี้ (12 มกราคม 2560) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โดยมีนายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.และนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. เป็นผู้ลงนาม ณ โรงแรม Siam Kempinski กรุงเทพฯ

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.กล่าวว่า ทอท.ในฐานะผู้บริหารท่าอากาศยานหลัก 6 แห่งของประเทศไทย ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ซึ่งถือเป็นประตูด่านแรกในการให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก และในแต่ละปีได้รองรับนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ซึ่งที่ผ่านมา ทอท.ได้ทำงานร่วมกับ ททท. ในการส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมาโดยตลอด และได้ทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่าง ทอท. และ ททท.ครั้งแรกในปี 2556 – 2559 รวมระยะเวลา 3 ปี

อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการผลักดันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยอย่างต่อเนื่อง ในวันนี้ (12 มกราคม 2560) ทอท.และ ททท.จึงได้ร่วมกันจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงาน เพื่อต่ออายุบันทึกข้อตกลง และสร้างพันธมิตรทางธุรกิจร่วมกัน ตลอดจนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยในอนาคต

สำหรับการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว จะเป็นการส่งเสริมปริมาณนักท่องเที่ยวที่เดินทางโดยการขนส่งทางอากาศมายังประเทศไทยมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นการส่งเสริมนโยบายการท่องเที่ยวของ ททท.และการทำการตลาดเชิงรุกของ ทอท.ซึ่งจะต้องร่วมกันกำหนดยุทธศาสตร์เพื่อเจาะกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเติบโตของนักท่องเที่ยว โดยเป็นการร่วมมือกันทางด้านการตลาด การประชาสัมพันธ์ และสร้างความเชื่อมั่นของประเทศไทยในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในภาพรวม และตอบสนองนโยบายของรัฐบาลได้อย่างเป็นรูปธรรม อาทิ การสนับสนุนและเผยแพร่โครงการและ/หรือมาตรการส่งเสริมธุรกิจการบิน เพื่อเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยว การผลักดันให้สายการบินเปิดเส้นทางการบินมายังประเทศไทย การเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นประโยชน์แก่นักท่องเที่ยวผ่านกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ เช่น Roadshow และ Tradeshow ของ ททท.และการเผยแพร่ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยผ่านการเดินทางเจรจาธุรกิจเฉพาะสายการบินหรือเข้าร่วมงานประชุมเจรจาด้านธุรกิจการบิน เช่น The Routes Event : Routes Asia and World Routes ถือเป็นการประชาสัมพันธ์ความพร้อมของการเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางอากาศในภูมิภาค หรือ “Hub” และการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว

นายนิตินัย กล่าวในตอนท้ายว่า ทอท.มีความมุ่งหวังว่า การร่วมมือกันในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจนี้ 
จะเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่จะนำไปสู่ภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในสายตาของนักท่องเที่ยวทั่วโลก และดึงดูดให้เกิดการเดินทางมาท่องเที่ยวยังประเทศไทยมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
Share this: