ทสภ. ชี้แจงกรณี คนขับแท็กซี่ ปฏิเสธการให้บริการผู้โดยสาร เรียกขอค่าบริการพิเศษเพิ่ม ไม่กดมิเตอร์

11 ก.ค. 2561 | 11:18:38

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ชี้แจงกรณี คนขับรถแท็กซี่ปฎิเสธการให้บริการผู้โดยสาร เรียกขอค่าบริการพิเศษเพิ่ม ไม่กดมิเตอร์ และมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม

ตามที่ผู้ใช้ Facebook นามว่า Ning Sukanya Kongrattanapram ได้โพสต์ข้อความ เมื่อวันที่ 8 กรกฏาคม 2561 เวลาประมาณ 23.32 น. เตือนภัยการใช้บริการรถแท็กซี่ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) โดยผู้โดยสารและครอบครัวทั้งหมด 6 คน (ผู้ใหญ่ 2 คน, เด็ก 4 คน) ได้กดคิวรถแท็กซี่ที่บริเวณจุดให้บริการชั้น 1 และได้เลือกใช้บริการเป็นรถแวนขนาดใหญ่จำนวน 1 คัน แจ้งจุดหมายที่จะไปคือบางกะปิ คนขับแสดงอาการไม่พอใจเหมือนไม่อยากไปและไม่ช่วยยกกระเป๋า หลังจากขึ้นรถมาได้สักครู่ผู้โดยสารจึงได้ถามว่าทำไมไม่กดมิเตอร์ คนขับรถกลับตอบว่าขอดูสลิปการใช้บริการและเรียกขอค่าบริการพิเศษเพิ่ม ในที่สุดผู้โดยสารตัดสินใจลงจากรถและแจ้งให้เจ้าหน้าที่ ทสภ. ทราบเหตุการณ์

จากการตรวจสอบเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 8 กรกฏาคม 2561 เวลาประมาณ 21.00 น. ทสภ. ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ว่าผู้โดยสารไม่พอใจพฤติกรรมผู้ขับขี่รถแท็กซี่ ชื่อนายอำภัย สีละพร รหัสผู้ขับขี่ 514967 รถหมายเลขทะเบียน มช - 4156 กทม. ในเบื้องต้นทาง ทสภ. ได้ทำการล็อครหัสผู้ขับขี่รถแท็กซี่ไว้ก่อน โดยทำให้ไม่สามารถเข้ามารับผู้โดยสารที่ ทสภ. ได้ชั่วคราว และเรียกให้ผู้ขับขี่รถแท็กซี่มารายงานตัวเพื่อสอบสวนข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นและจะนำเรื่องร้องเรียนดังกล่าวเข้าคณะกรรมสอบสวนในวันที่ 16 กรกฏาคม 2561 และหากพบว่าผู้ขับขี่รถเเท็กซี่ทำความผิดจริง ทสภ. จะพิจารณาลงโทษตามระเบียบที่ถือปฏิบัติต่อไป โดยจากข้อร้องเรียนผู้ขับขี่รถเเท็กซี่ได้กระทำผิดโดยการปฎิเสธให้บริการผู้โดยสารและขอเรียกค่าบริการเพิ่มแต่ผู้โดยสารปฎิเสธที่จะใช้บริการ ในกรณีนี้อัตราโทษสูงสุดคือพักให้บริการ 90 วัน รวมถึงได้แจ้งให้ผู้โดยสารทราบถึงขั้นตอนการดำเนินการของ ทสภ. แล้ว ในส่วนของ กรมขนส่งทางบก(ขบ.) พิจารณาแล้ว ผู้ขับขี่รถแท็กซี่ดังกล่าวมีความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 ในข้อหาแสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพ ตามมาตรา 57 ฉ ประกอบมาตรา 66/2 เปรียบเทียบปรับ 1,000.- บาท และข้อหาไม่ใช้มาตราวัดค่าโดยสาร (ไม่ใช้มิเตอร์) ตามมาตรา 5(2) ประกอบมาตรา 58 เปรียบเทียบปรับ 1,000.- บาท ซึ่งตรวจสอบแล้วผู้ขับขี่รถแท็กซี่รถดังกล่าวไม่เคยมีประวัติการกระทำความผิดมาก่อน หากพบว่ามีการกระทำความผิดซ้ำจะดำเนินการพักใช้เพิกถอนใบอนุญาตขับรถ และในส่วนของ ทสภ. หากพบว่าผู้ขับขี่รถแท็กซี่กระทำความผิดซ้ำจะพิจารณาคัดออกจากการเป็นสมาชิกต่อไป

ทสภ. มีความมุ่งมั่นในการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการรถแท็กซี่สาธารณะ ณ ทสภ. อย่างต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยในการใช้บริการและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเป็นสำคัญ ซึ่งที่ผ่านมา ทสภ. ได้จัดให้มีการอบรม “การให้บริการด้วยใจ” (Service Mind) เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีในการให้บริการแก่ผู้ขับขี่รถแท็กซี่สาธารณะ ณ ทสภ. เป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้ ทสภ.ได้ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) สำนักนายกรัฐมนตรี จัดอบรมพิเศษ”การยกระดับการให้บริการที่เป็นเลิศ” แก่ผู้ขับขี่รถแท็กซี่สาธารณะ ณ ทสภ.ซึ่งจะมีการทดสอบภายหลังการฝึกอบรมและมอบใบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม ซึ่ง ทสภ. มั่นใจว่าการฝึกอบรมในครั้งนี้จะช่วยยกระดับการให้บริการที่เป็นเลิศแก่ผู้ขับขี่รถแท็กซี่สาธารณะ ณ ทสภ. ต่อไป

ทสภ. ได้ให้ความสำคัญกับการให้บริการรถแท็กซี่สาธารณะที่อยู่ในการกำกับดูแลของ ทสภ. ร่วมกับ กรมการขนส่งทางบก โดย ทสภ.ได้จัดจุดให้บริการรถแท็กซี่ที่บริเวณด้านหน้าชานชาลา ชั้น 1 บริเวณประตู 4 และประตู 7 รวมทั้งจัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ (Taxi Kiosk) มาใช้ในการบริหารจัดการการให้บริการรถแท็กซี่ ซึ่งระบบดังกล่าวนอกจากจะช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดลำดับการให้บริการรถแท็กซี่สาธารณะให้มีระเบียบเรียบร้อยแล้ว ยังสามารถบันทึกข้อมูลการเข้า - ออกของรถแท็กซี่ที่มาให้บริการอย่างครบถ้วนตลอดเวลา เพื่อให้ง่ายต่อการติดตามในกรณีที่เกิดเหตุต่างๆขึ้น เช่น ผู้โดยสารหลงลืมทรัพย์สินไว้บนรถ หรือไม่ได้รับความสะดวกจากการใช้บริการในด้านต่างๆ การเรียกรับค่าโดยสารเป็นราคาเหมา ผู้ขับขี่ใช้วาจาไม่สุภาพ หรือสภาพรถไม่พร้อมให้บริการ การเรียกรับค่าโดยสารเป็นราคาเหมา ผู้ขับขี่ใช้วาจาไม่สุภาพ หรือสภาพรถไม่พร้อมให้บริการ ฯลฯ ทสภ. จึงขอความร่วมมือผู้โดยสารที่ใช้บริการรถแท็กซี่สาธารณะ ณ ทสภ. ให้เก็บสลิปการใช้บริการไว้เป็นหลักฐาน เพื่อประโยชน์ในการติดตาม เนื่องจากบนสลิปจะมีข้อมูลของผู้ขับขับขี่ อาทิ ชื่อ - นามสกุล ทะเบียนรถ รหัสสมาชิก และหมายเลขโทรศัพท์ รวมทั้งยังมีหมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์ประสานงานรถแท็กซี่สาธารณะ ทสภ. ระบุไว้ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความสะดวกกับผู้โดยสารที่ต้องการขอความช่วยเหลือกรณีหลงลืมสัมภาระหรือร้องเรียนการให้บริการด้านอื่นๆ โดยสามารถติดต่อได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2132 0360 Taxi Service Counter หรือ AOT Contact Center 1722 ตลอด 24 ชั่วโมง

****************************************
ฝ่ายกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์ 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
โทรศัพท์ 0 2132 9029
โทรสาร 0 2132 9019


Share this: