ททท. จัดกิจกรรมขบวนรณรงค์ โครงการ “การเป็นเจ้าบ้านที่ดี” ส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทย

21 ก.พ. 2563 | 17:36:53
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดกิจกรรมขบวนรณรงค์ การเป็นเจ้าบ้านที่ดี ตามโครงการ “การเป็นเจ้าบ้านที่ดี” เพื่อกระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกเป็นเจ้าบ้านที่ดี และสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวที่มาเยือน โดยมีนางสาวดารณี ลิขิตวรศักดิ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนรณรงค์ฯ พร้อมด้วย นางสาววันทนา แจ้งประจักษ์ รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว ,สำนักงานเขตพระนคร ,สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศ และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมขบวนรณรงค์ บริเวณด้านหน้าสถานีตำรวจนครบาลชนะสงคราม ถึงสวนสันติชัยปราการ กรุงเทพมหานคร

ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งมุ่งเน้น 4 ประเด็นสำคัญ ได้แก่ ยกระดับความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว ส่งเสริมความสะอาดในแหล่งท่องเที่ยว ส่งเสริมความเป็นธรรมในการท่องเที่ยว และส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและรักษ์สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชน ในการนี้ ททท. เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการสร้างความตระหนัก รู้ถึงบทบาทและความสำคัญของการเป็นเจ้าบ้านที่ดี หวังกระตุ้นจิตสำนึกคนไทยร่วมกันดูแลรักษาแหล่งท่องเที่ยวควบคู่กับการดูแลนักท่องเที่ยวและสร้างความประทับใจ เพื่อรองรับการท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มขยายตัวขึ้น ตลอดจนปลุกกระแสให้ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวด้วยรอยยิ้มและน้ำใจอันเป็นเสน่ห์แบบไทย

ทั้งนี้ ททท. ได้ดำเนินโครงการ “การเป็นเจ้าบ้านที่ดี” โดยประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย และกิจกรรมขบวนรณรงค์การเป็นเจ้าบ้านที่ดี ใน 2 พื้นที่ ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จ 1 พื้นที่ ในวันที่ 13 ธันวาคม 2563 เส้นทางอนุเสาวรีย์สามกษัตริย์-วัดพระสิงห์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในการปล่อยขบวน รวมทั้งจัดบูธประชาสัมพันธ์และบรรยายให้ความรู้ “การเป็นเจ้าบ้านที่ดี” แก่ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว นักเรียน นักศึกษา และประชาชน จำนวน 4 ครั้ง ตามภูมิภาคต่าง ๆ ได้แก่ วันที่ 13 ธันวาคม 2563 จ.เชียงใหม่ วันที่ 23 มกราคม 2563 จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 จ.บุรีรัมย์ และวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 จ.เพชรบุรี

ทั้งนี้ ได้จัดทำคู่มืออิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชน เรื่อง การต้อนรับและการเป็นเจ้าภาพที่ดี เผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ และดำเนินการพัฒนาส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องผ่านแผนการตลาดในประเทศ แคมเปญ “amazingไทยเท่” ควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ซึ่งเป็นแก่นสำคัญในการสื่อสารของ ททท. เนื่องในวาระ 60 ปี แห่งการสถาปนาในปี 2563 นี้ด้วย

ททท. คาดหวังว่าโครงการ “การเป็นเจ้าบ้านที่ดี” จะเป็นหัวใจสำคัญที่จะช่วยพัฒนาส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทย และเป็นการเตรียมความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศ หลังจากสถานการณ์การท่องเที่ยวกลับสู่ภาวะปกติ พร้อมทั้งนำไปสู่การสร้างรายได้และขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจภายในประเทศต่อไป
Share this: