ถ.วิภาวดีฯ ขาเข้า ผ่านหน้าท่าอากาศยานดอนเมือง ไปหลักสี่ รถหนาแน่น

17 เม.ย. 2561 | 07:53:06
สน.วิภาวดี รายงานสภาพจราจรถนนวิภาวดีรังสิต ขาเข้า ผ่านหน้าท่าอากาศยานดอนเมือง รถเริ่มหนาแน่น ช่วงท่าอากาศยานดอนเมือง ประตู 6 (ทางร่วมคลังสินค้า) ไปทางแยกหลักสี่ ส่วนบนยกระดับอุตราภิมุข (โทลล์เวย์
) ขาเข้า รถมาก แต่เคลื่อนตัวได้ดีกว่าพื้นราบ ถนนวิภาวดีรังสิต 
Share this: