ถ.จักรพรรดิพงษ์ , ถ.หลานหลวง, ถ.ราชดำเนินนอก เข้าแยกจ.ป.ร. ติดจากรถจอดเสีย ทางขึ้นสะพานพระราม 8 สน.คู่ขนานลอยฟ้าฯ ย้ายพ้นแล้ว

19 มิ.ย. 2560 | 16:07:46
ถ.จักรพรรดิพงษ์ , ถ.หลานหลวง, ถ.ราชดำเนินนอก เข้าแยกจ.ป.ร. ติดจากรถจอดเสีย ทางขึ้นสะพานพระราม 8 สน.คู่ขนานลอยฟ้าฯ ย้ายพ้นแล้ว

เช็คท้ายแถว!
ถ.จักรพรรดิพงษ์ สะสมถึงแยกแม้นศรี
ถ.หลานหลวง สะสมถึงทางลงด่วนยมราช
ถ.ราชดำเนินนอก ท้ายอยู่หน้ากองทัพภาคที่ 1 #รถจอดเสีย #แยกจปร. #FM91
Share this: