ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ขาออก ผ่านแนวก่อสร้างอุโมงค์ลอดรัชดา-ราชพฤกษ์ ติดขัด

14 ม.ค. 2563 | 09:18:20

09.09 น. ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ขาออก จากแยกมไหสวรรย์ มุ่งหน้าแยกรัชดา - ราชพฤกษ์ ติดขัด เบี่ยงแนวก่อสร้างอุโมงค์ลอดรัชดา-ราชพฤกษ์ ท้ายแถวสะสมใกล้แยกมไหสวรรย์

เครดิต CCTV กทม.

 

Share this: