ติดตามรายการ ประโยชน์สุขของแผ่นดิน ประโยชน์สุขปวงประชา วันเสาร์ที่ 7 ก.ค. 2561

06 ก.ค. 2561 | 21:21:04

ติดตามรายการ ประโยชน์สุขของแผ่นดิน ประโยชน์สุขปวงประชา ตอน โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ : สืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ วันเสาร์ที่ 7 ก.ค. 2561 เวลา 11.15-11.35 น. โดยประมาณ ทางสถานีวิทยุสวพ. FM91


Share this: