ติดตามรายการ ประโยชน์สุขของแผ่นดิน ประโยชน์สุขปวงประชา วันเสาร์ที่ 12 พ.ค. 2561

12 พ.ค. 2561 | 07:11:45

ติดตามรายการ ประโยชน์สุขของแผ่นดิน ประโยชน์สุขปวงประชา ตอน “การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่สูงชัน​” โดยสำนักงาน กปร. วันเสาร์ที่ 12 พ.ค. 2561 เวลา 11.15-11.35 น. โดยประมาณ ทางสถานีวิทยุสวพ. FM91


Share this: