ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ คลองยายเพียร พร้อมตรวจสอบท่อระบายน้ำ สถานีรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน

15 มี.ค. 2562 | 16:34:20
 

วันที่ 15 มีนาคม 2562 นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำในพื้นที่ฝั่งธนบุรี บริเวณคลองยายเพียรริมถนนเพชรเกษมฝั่งขาออก เขตภาษีเจริญ และตรวจจุดก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินที่ส่งผลกระทบต่อระบบระบายน้ำ บริเวณสถานีบริการน้ำมันเชลล์ ตรงข้ามตลาดชิวชิวพลาซ่า เขตบางแค กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการระบายน้ำได้ดำเนินการปรับปรุงบ่อสูบน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องสูบน้ำ บริเวณริมถนนเพชรเกษม ช่วงคลองยายเทียบถึงคลองยายเพียร ประกอบด้วย บ่อสูบน้ำข้างเดอะมอลล์บางแค บ่อสูบน้ำคลองยายเทียบขาเข้า บ่อสูบน้ำคลองยายเทียบขาออก บ่อสูบน้ำคลองราชมนตรีขาเข้า บ่อสูบน้ำคลองราชมนตรีขาออก บ่อสูบน้ำคลองยายเพียรขาเข้า บ่อสูบน้ำคลองยายเพียรขาออก บ่อสูบน้ำคลองบางหว้าขาเข้า ขณะนี้การปรับปรุงบ่อสูบน้ำบริเวณดังกล่าวได้ดำเนินการแล้วเสร็จ เหลือเพียงบางแห่งที่รอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมี.ค.62 


นายจักกพันธุ์ กล่าวว่า บริเวณถนนเพชรเกษม มีโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ซึ่งผู้รับจ้างได้ตัดท่อระบายน้ำบริเวณจุดขึ้นลงสถานี พร้อมทั้งได้ก่อสร้างบ่อพักเพื่อเชื่อมต่อกับท่อระบายน้ำเดิม จากการตรวจสอบพบว่า มีจุดก่อสร้างที่ส่งผลกระทบต่อระบบระบายน้ำในพื้นที่เขตบางแค 7 จุด การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้ดำเนินการแก้ไขแล้ว 5 จุด ในพื้นที่เขตภาษีเจริญ 20 จุด ดำเนินการแก้ไขแล้ว 10 จุด ตนได้มอบหมายให้สำนักการระบายน้ำและสำนักงานเขตในพื้นที่ ประสานกับทาง รฟม. และผู้รับจ้างให้เร่งดำเนินการแก้ไขในส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์ฝนที่ใกล้มาถึง พร้อมทั้งกำชับให้ตรวจสอบความลาดเอียงของท่อระบายน้ำ ทดสอบทิศทางการไหลของน้ำ รวมทั้งสำรวจบ่อพักและท่อระบายน้ำที่ว่ามีเศษวัสดุจากก่อสร้างอุดตันหรือไม่ หากพบว่ามีเศษวัสดุอุดตันให้รีบดำเนินการแก้ไขทันที เพื่อให้การแก้ไขปัญหาดังกล่าวเกิดประสิทธิภาพอย่างแท้จริง


Share this: