ติดกันยาวเฟื้อย !!!! ถ.รังสิตปทุมธานี

13 ส.ค. 2562 | 18:34:09
13 สิงหาคม 2562 (วันสุดท้าย) 

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการอาชีวศึกษา
ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี 

ถ.รังสิตปทุมธานี ขาเข้า ไปรังสิต ท้ายอยู่ตรงข้ามตลาดพูนทรัพย์ กลับกันที่จะไปเมืองปทุมฯ ท้ายต่อเนื่องต่างระดับรังสิต 
ถ.รังสิตนครนายก ขาเข้า ไปรังสิต ท้ายอยู่คลอง 2 
Share this: