ตั้งแต่วันนี้ ถึง 12 มี.ค.63 กรมทางหลวงแจ้งเบี่ยงจราจร ทล.7 บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกง เพื่อบูรณะซ่อมแซมโครงสร้างพื้นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก

14 ม.ค. 2563 | 23:08:40
กรมทางหลวงแจ้งเบี่ยงการจราจร บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 บริเวณ กม.47+700 - กม.48+300 (สะพานข้ามแม่น้ำบางปะกง) ทิศทางมุ่งหน้าชลบุรี ระหว่างวันที่ 13 มกราคม - 12 มีนาคม 2563 เพื่อบูรณะซ่อมแซมโครงสร้างพื้นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อยืดอายุการใช้งานและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ ขออภัยในความไม่สะดวก โปรดระมัดระวังและเผื่อเวลาในการเดินทาง ตรวจสอบสภาพการจราจรได้ใน M TRAFFIC Application
Share this: