ตร. แนะเลี่ยง แยก ณ ระนอง ระยะเวลาก่อสร้าง เกือบ 3 ปี "ไม่ปิดจราจร แต่ปรับช่องทาง" รื้อ-สร้างสะพานข้ามแยก กำหนดเสร็จ มีนาคม ปี 64

07 พ.ย. 2561 | 16:10:28
วันที่ 7 พฤศจิกายน  2561  พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล (รอง ผบช.น.) นายศักดิ์ชัย บุญมา ผู้อำนวยการสำนักการโยธากรุงเทพมหานคร (กทม.) ตรวจพื้นที่  “โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยก ณ ระนอง” โครงการแก้ไขปัญหาจุดตัดบริเวณทางแยกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรองรับปริมาณการจราจรของถนนพระราม 3 และโครงข่ายถนนบริเวณใกล้เคียง  
 
นายศักดิ์ชัย บุญมา ผู้อำนวยการสำนักการโยธากรุงเทพมหานคร (กทม.) กล่าวว่า สำนักการโยธาฯ ได้ทำสัญญาจ้างบริษัท สหการวิศวกร จำกัด ดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยก ณ ระนอง เพื่อแก้ไขปัญหาจุดตัดบริเวณทางแยกและเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายถนนรองรับการจราจรถนนวงแหวนรัชดาภิเษก และถนนสายหลักต่อเนื่องถนนพระราม 3 โดยดำเนินการก่อสร้างสะพานยกระดับ 4 ช่องจราจร 2 ทิศทาง ความยาว 1,950 เมตร เริ่มจากบริเวณโรงเรียนนนทรีวิทยาถนนพระรามที่ 3 ซึ่งเป็นการก่อสร้างทางยกระดับข้ามแยก ณ ระนอง เชื่อมต่อกับทางยกระดับข้ามทางแยกถนนพระราม 4 ที่มีอยู่เดิม พร้อมทั้งก่อสร้างสะพานข้ามถนนเชื้อเพลิง 2 ช่องจราจรความยาว 550 เมตร เพื่อทดแทนสะพานเดิมที่ต้องทุบทิ้ง และก่อสร้างสะพานเลี้ยวขวาจากถนนพระราม 3 ข้ามแยก ณ ระนอง ในแนวถนนรัชดาภิเษก-สุนทรโกษา ขนาด 2 ช่องจราจรทิศทางเดียว ความยาว 600 เมตร เริ่มต้นสัญญาวันที่26 กันยายน 2561 โดยสิ้นสุดสัญญาวันที่ 13 มีนาคม 2564 ระยะเวลาดำเนินการ 900 วัน หรือประมาณ 3 ปี
 
พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล (รอง ผบช.น.) กล่าวว่า ตั้งแต่วันนี้ 7 พฤศจิกายน 2561สำนักการโยธา จะเริ่มดำเนินการโครงการก่อสร้างฯ โดยในระยะแรก จะยังไม่มีการปิดการจราจรแต่อย่างใด แต่จำเป็นต้องมีการปรับช่องจราจรให้สอดคล้อง  และสัมพันธ์กับขั้นตอนก่อสร้าง ขณะนี้ ได้มีการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์แจ้งประชาชนที่ใช้เส้นทาง เพื่อแนะนำเส้นทางเลี่ยง โดยแผนการจัดการจราจรกำหนดเส้นทางเลี่ยงการจราจรไว้ ดังนี้
 
เส้นทางที่ 1  รถยนต์จากถนนพระราม  3 เข้าถนนเชื้อเพลิง จะมาตัดกับถนนพระราม 4 บริเวณแยกใต้ทางด่วนถนนพระราม 4, ขณะที่ เส้นทางที่ 2 สำหรับรถจากบริเวณแยกใต้ทางด่วนถนนพระราม 4 ให้เข้าซอยสุวรรณสวัสดิ์ จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าซอยศรีบำเพ็ญ ตรงไปถนนเชื้อเพลิง แล้วเลี้ยวซ้าย ไปออกถนนเชื้อเพลิง
 
ส่วนเส้นทางที่ 3 สำหรับผู้ที่ใช้เส้นทางจากบริเวณแยกใต้ทางด่วนถนนพระราม 4  ให้ใช้ซอยสุวรรณสวัสดิ์ เลี้ยวซ้ายเข้าซอยศรีบำเพ็ญ จากนั้นเลี้ยวขวาเข้าถนนเย็นอากาศ ไปถนนนางลิ้นจี่ เพื่อเลี้ยวขวาเข้าถนนจันทร์ แล้วออกถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ส่วนเส้นทางที่ 4 จากบริเวณแยกใต้ทางด่วนถนนพระราม 4 เข้าซอยสุวรรณสวัสดิ์เลี้ยวซ้ายเข้าซอยศรีบำเพ็ญ เลี้ยวขวาเข้าถนนเย็นอากาศ ไปถนนนางลิ้นจี่ แล้วเลี้ยวซ้ายออกถนนรัชดาภิเษก
 
เส้นทางที่ 5 จากถนนซอยอมรมุ่งหน้าไปถนนจันทร์เก่าออกถนนนราธิวาสราชนครินทร์ และเส้นทางที่ 6 จากแยกนางลิ้นจี่ถนนพระราม 3 ไปวงแหวนอุตสาหกรรมเข้าถนนปู่เจ้าสมิงพรายเลี้ยวซ้ายเข้าถนน 3109 (ถนนทางรถไฟสายเก่าปากน้ำ) มุ่งหน้าไปท่าเรือ2  ทั้งนี้เชื่อว่า เมื่อโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยก ณ  ระนอง แล้วเสร็จจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรเสริมโครงข่ายถนนให้มีความสมบูรณ์เป็นการแก้ไขปัญหาถนนที่มีลักษณะคอขวดลดจุดตัดการจราจรถนนรัชดาภิเษกและถนนสายหลักต่อเนื่องไปยังบริเวณโดยรอบเพื่อให้การจราจรมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น

Share this: