ตรวจสอบสภาพจราจร ถ.ลาดพร้าว ขาเข้า ผ่านแนวก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเหลือง

13 มี.ค. 2561 | 07:37:49
สภาพจราจรถนนลาดพร้าว ขาเข้า มุ่งหน้าแยกโชคชัย ไปทางแยกภาวนา รถมากเคลื่อนตัวได้ ชะลอตัวผ่านแนวก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเหลือง 


Cr. @aa_nu_sornn

Share this: