ช่วยภัยเเล้ง กรมทางหลวงชนบท แจกจ่ายน้ำกว่า 1 ล้านลิตร บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

14 ก.พ. 2563 | 00:31:11
ช่วยภัยเเล้ง กรมทางหลวงชนบท แจกจ่ายน้ำกว่า 1 ล้านลิตร บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท ให้รายละเอียดว่า นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้มอบนโยบายเร่งด่วนให้ กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง พร้อมสนับสนุนรถบรรทุกน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งในหลายพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาค ซึ่งสำนักงานทางหลวงชนบท แขวงทางหลวงชนบท และหมวดบำรุงทางหลวงชนบทในพื้นที่ ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือดูแลประชาชนที่ประสบภัยแล้งอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง โดยได้ประสานข้อมูลกับจังหวัดหากพื้นที่ใดต้องการความช่วยเหลือ หน่วยงานของ ทช.ทั่วทุกภูมิภาคพร้อมสนับสนุนรถบรรทุกน้ำและเจ้าหน้าที่ เพื่อแจกจ่ายน้ำ แก่ประชาชนที่ประสบภัยทันที

ปัจจุบัน ทช.ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่และรถบรรทุกน้ำประปาสะอาด เข้าช่วยเหลือแจกจ่ายน้ำทั่วทุกภูมิภาคแล้ว จำนวน 1,844,500 ลิตร แบ่งออกได้ ดังนี้ - ภาคกลาง จำนวน 1,023,500 ลิตร - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 339,000 ลิตร - ภาคเหนือ จำนวน 473,000 ลิตร ภาคใต้ 9,000 ลิตร

อย่างไรก็ตาม ทช.จะติดตามสถานการณ์เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ทั้งนี้ ขอความร่วมมือประชาชนและทุกหน่วยงานร่วมกันใช้น้ำอย่างประหยัด และหากประชาชนต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน 1146 หรือแขวงทางหลวงชนบทจังหวัดในพื้นที่เพื่อทาง ทช.จะได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนต่อไป

Share this: