ชาวปากน้ำมีเฮ! กปน. จับมือ อบจ.สมุทรปราการ ทุ่ม 650 ล้านบาท ขยายเขตบริการน้ำประปาเพิ่ม 2,500 ครัวเรือน

17 ก.ค. 2560 | 20:20:23
วันนี้ (วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560) เวลา 15.30 น. ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการ กปน.ประธานในพิธีเปิดจ่ายน้ำโครงการ MOU และพิธีเปิดแท่นน้ำประปาดื่มได้ โดยได้รับเกียรติจาก นายสยาม ศิริมงคล

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมพิธี ภายใต้ “โครงการขยายเขตบริการให้เต็มพื้นที่ทั่วชุมชนเมือง” ซึ่งเป็นบูรณาการความร่วมมือกันในการให้บริการประชาชนได้มีน้ำประปาใช้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการ กปน. เปิดเผยว่า ปัจจุบัน ทั้ง กปน. และหน่วยงานต่าง ๆ ล้วนดำเนินงานเพื่อมุ่งเน้นการให้บริการเพื่อความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชนตามนโยบายรัฐบาล โดยเฉพาะในเรื่องน้ำกิน
น้ำใช้ที่สะอาด เพื่อให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงน้ำประปาที่สะอาด อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ด้วยราคาที่ไม่แพง ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ซึ่ง กปน. ยึดมั่นมาโดยตลอดจนกระทั่งปีนี้ ซี่งเป็นปีที่ครบรอบการก่อตั้งกิจการ ครบ 50 ปี กปน. ได้มีนโยบายที่จะสร้างความสุขให้กับประชาชนด้วยการบริการจัดหาน้ำที่สะอาดให้ประชาชนได้ใช้ เต็มพื้นที่บริการ แม้จะเป็นพื้นที่ที่ห่างไกลมีประชาชนอยู่อย่างเบาบาง ก็สามารถเข้าถึงน้ำประปาได้ เช่นเดียวกับคนในเมือง ด้วยคุณภาพน้ำและแรงดันมาตรฐานเดียวกัน

นายปริญญา กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับงานในวันนี้ กปน. ได้ร่วมมือกับ อบจ.สมุทรปราการ ในการลงทุนวางท่อจ่ายน้ำประปาให้กับพื้นที่ที่ยังไม่มีน้ำประปาใช้ หรือยังคงใช้น้ำบาดาลที่อาจก่อให้เกิดปัญหาแผ่นดินทรุดและคุณภาพน้ำไม่เหมาะสำหรับดื่ม ด้วยเงินลงทุนปีละหลายร้อยล้านบาทนับตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา เป็นเงินกว่า 650 ล้านบาท บริการผู้ใช้น้ำได้เพิ่มขึ้น 2,500 ครัวเรือน หรือประมาณ 1 หมื่นคน ซึ่งปัจจุบันได้มีการดำเนินการวางท่อประปาและจ่ายน้ำเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลายเส้นทาง

พร้อมกันนี้ นายปริญญา และ นายชาติชาย ได้ให้เกียรติร่วมเปิดแท่นน้ำประปาดื่มได้ และเยี่ยมชมรถบริการเคลื่อนที่ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการรับคำร้อง การขอติดตั้งประปาใหม่ บริการรับชำระค่าน้ำประปา พร้อมเยี่ยมชมหน่วยจิตอาสาช่างประปาเพื่อประชาชน ในการให้บริการงานประปาเบื้องต้น อาทิ การเปลี่ยนก็อกน้ำ การจัดซ่อมท่อประปาภายในบ้านที่แตกรั่ว เป็นต้น
Share this: