ชาวชุมชนมิตตคาม 2 พร้อมร่วมมือรื้อย้ายบ้าน 6 หลังริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

11 ก.ค. 2561 | 15:57:56
 

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวภายหลัง​ลงพื้นที่ติดตามการรื้อย้ายบ้านที่อยู่ในพื้นที่โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณชุมชนมิตตคาม 2 ซอยสามเสน 11 เขตดุสิต ว่า วันนี้ได้มาลงพื้นที่ติดตามการรื้อย้ายบ้านที่อยู่ในพื้นที่โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณชุมชนมิตตคาม 2 ซอยสามเสน 11 เขตดุสิต ซึ่งชุมชนดังกล่าวมีบ้านรุกล้ำ 59 หลัง รื้อย้ายแล้ว 17 หลัง คงเหลือ 42 หลัง รื้อเพิ่มอีก 6 หลัง คาดว่าจะใช้ระยะเวลาในการรื้อย้ายประมาณ 2-3 วัน

นายจักกพันธุ์ กล่าวว่า สำหรับชุมชนที่ให้ความร่วมมือกับกรุงเทพมหานครและได้ดำเนินการรื้อย้ายออกไปหมดเรียบร้อยแล้ว จำนวน 9 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนปากคลองบางเขนใหม่ ชุมชนวัดสร้อยทอง ชุมชนท่าเรือเกียกกาย ชุมชนเขียวไข่กา ชุมชนวัดเทวราชกุญชร ชุมชนวัดคฤหบดี สถานีดับเพลิงบวรมงคล ชุมชนวัดฉัตรแก้วจงกลณี และซอยจรัญสนิทวงศ์ 96/1 ส่วนชุมชนที่ดำเนินการรื้อย้ายออกไปแล้วบางส่วน จำนวน 6 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนสีคาม ชุมชนวัดราชผาติการาม ชุมชนราชผาทับทิมร่วมใจ ชุมชนราชผาทับทิม ชุมชนมิตตคาม 1 และชุมชนมิตตคาม 2 ในขณะนี้ กรุงเทพมหานคร ดำเนินการรื้อย้ายบ้านที่รุกล้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาได้แล้วทั้งหมด 157 หลัง คงเหลือ 125 หลัง จากจำนวนบ้านทั้งหมด 282 หลัง

กรุงเทพมหานคร ได้มอบเงินช่วยเหลือแก่ประชาชนในชุมชนที่บ้านเรือนอยู่ในพื้นที่ของโครงการดังกล่าว ซึ่งประชาชนบางส่วนได้ย้ายกลับไปภูมิลำเนาเดิม บางส่วนได้เข้าร่วมโครงการกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ในการซื้อที่ดินบริเวณบางใหญ่และบางกร่าง จ.นนทบุรี เพื่อปลูกสร้างบ้านหลังใหม่ ซึ่งขณะนี้บ้านที่ปลูกสร้างใหม่บางส่วนได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จแล้ว ประชาชนที่ยังอาศัยอยู่ในชุมชนดังกล่าวเพื่อรอปลูกสร้างบ้านหลังใหม่ จึงพร้อมให้ความร่วมมือในการรื้อย้ายบ้านเรือนที่รุกล้ำออกไป เพื่อไปอยู่บ้านหลังใหม่บริเวณบางใหญ่ที่สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว​

"โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา มีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณสะพานพระราม 7 สิ้นสุดโครงการบริเวณสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ซึ่งเป็นการพัฒนาริมแม่น้ำเจ้าพระยาทั้ง 2 ฝั่ง ฝั่งพระนครความยาว 7 กม. ฝั่งธนบุรีความยาว 7 กม. ความยาวรวมทั้ง 2 ฝั่ง ประมาณ 14 กม. มีบ้านเรือนประชาชนรุกล้ำริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา จำนวน 282 หลัง เป็นบ้านเรือน 273 หลัง ท่าเทียบเรือและโป๊ะเรือ 9 แห่ง แบ่งเป็นชุมชนที่มีบ้านเรือนรุกล้ำทั้งหมด 15 ชุมชน ที่ผ่านมาสำนักการโยธาและสำนักงานเขตในพื้นที่โครงการ ได้แก่ เขตดุสิต เขตบางซื่อ และเขตบางพลัด ได้ลงพื้นที่พูดคุยเจรจากับประชาชนในชุมชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเข้าใจและเห็นถึงความสำคัญของส่วนรวมในการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งประชาชนในชุมชนทั้ง 15 ชุมชน ส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือในการรื้อย้ายบ้านที่รุกล้ำออกไป เพื่อร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริม 2 ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ให้มีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย ตลอดจนเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน สร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมและสวยงามต่อไป" 
นายจักกพันธุ์ กล่าว


Share this: