ชวน ‘ปชช.’ สังเกต-ติดตาม ‘ทางม้าลาย สีซีด จาง’ โครงการเพิ่มความปลอดภัยบริเวณทางข้ามฯ รีบแจ้ง กทม. พร้อมแก้ไขครอบคลุมทุกพื้นที่

11 ก.ค. 2562 | 16:25:06
วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 นายพานุรักษ์ กลั่นนุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า  กรุงเทพมหานครโดยสำนักการจราจรและขนส่ง รับผิดชอบหน้าที่ในการการดูแลจัดระบบและอุปกรณ์เสริมสร้างความปลอดภัยในการเดินทางสัญจรของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ อาทิ จัดทำทางข้าม จำนวน 1,112 แห่ง ซึ่งในจำนวนนี้เป็นทางข้ามบริเวณหน้าสถานศึกษา  ประมาณ 450 แห่ง ทั้งนี้ด้วยความห่วงใยนักเรียนซึ่งเป็นเด็กและเยาวชน จึงได้นำร่องจัดทำเป็น  “โครงการเพิ่มความปลอดภัยบริเวณทางข้ามหน้าโรงเรียน” หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า โครงการ “School Zone…Safety Zone” ลักษณะของโครงการเป็นการปรับปรุงเครื่องหมาย และสัญญาณจราจร ให้ได้ตามมาตรฐาน การบังคับ เตือน และแนะนำ ในระดับการให้บริการที่มีความเข้มข้นและชัดเจนสมบูรณ์ทั้งระบบ ซึ่งปัจจุบันกรุงเทพมหานครได้ดำเนินการไปแล้ว จำนวน 96 แห่ง อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดจ้าง จำนวน 308 แห่ง คาดว่าจะดำเนินการครบ จำนวน 450 แห่ง ภายในปี 2563 และจะขยายไปยังพื้นที่อื่นๆ เช่น วัด โรงพยาบาล พื้นที่ท่องเที่ยว และแหล่งเศรษฐกิจสำคัญต่อไป

ทั้งนี้ หากประชาชน พบเครื่องหมายจราจรและสัญญาณไฟชำรุด ทางม้าลายสีซีดจาง สามารถแจ้งตรงผ่านสายด่วน กทม.โทร. 1555 ได้ทันที  โดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร นั้นมี พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธาน และมีคณะกรรมการประกอบด้วย หน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร การไฟฟ้านครหลวง กองบัญชาการตำรวจนครบาล กองบังคับการตำรวจจราจร กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมขนส่งทางบก กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองกระทรวงสาธารณสุข ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน ศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมจราจรและขนส่ง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมวิทยาการจราจรและขนส่งแห่งประเทศไทย บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ มูลนิธิเมาไม่ขับ บริษัท โตโยต้า จำกัด บริษัท ฮอนด้า จำกัด

Share this: