จังหวัดอำนาจเจริญ แจ้งเตือนระดับน้ำสูงขึ้น ประชาชนท้ายอ่างเก็บน้ำทั้ง 4 อ่าง ให้ระมัดระวังและเก็บของขึ้นที่สูง

11 ก.ย. 2562 | 11:57:17
นายทินกร เหลือล้น ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญ แจ้งว่า ฝนตกหนักในคืนวันที่ 9 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ทำให้ระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน อ่างเก็บน้ำร่องน้ำซับ อ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์ และอ่างเก็บน้ำห้วยสีโท จำนวน 4 อ่าง มีจำนวนน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางทั้ง 4 อ่าง มีความจุเกิน 100% และได้ไหลล้นอาคารระบายน้ำ (Spillway) ทุกแห่ง ซึ่งคาดว่าจะมีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำอีกปริมาณมาก ส่งผลน้ำล้นตลิ่งสองฝั่งลำห้วยปลาแดก ห้วยโพธิ์ ห้วยกอกและห้วยสีโท รวมถึงพื้นที่ข้างเคียง

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญ กล่าวอีกว่า เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำที่อาจเกิดขึ้น จึงขอแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ท้ายน้ำที่เป็นที่อยู่อาศัย พื้นที่การเกษตร พื้นที่ประกอบกิจการอื่นๆ บริเวณที่ราบลุ่มตามลำห้วยปลาแดก ห้วยโพธิ์ ห้วยกอก ห้วยสีโท ลำน้ำสาขา และพื้นที่ข้างเคียงให้ระมัดระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด และเตรียมการป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น เก็บของขึ้นที่สูง ใช้ไฟฟ้าอย่างระมัดระวังและขอให้ติดตามการรายงานข่าวพยากรณ์อากาศประจำวัน จากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูล สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

Share this: