จากผ่านแฟนเพจ fm91trafficpro เสาไฟหัก! สามแยกสุรวงศ์ตัดถนนเจริญกรุง หัวมุมฝั่งขวาที่จะเลี้ยวไป ปณ.กลาง บางรัก

16 พ.ค. 2560 | 20:46:30
จากผ่านแฟนเพจ fm91trafficpro เสาไฟหัก! สามแยกสุรวงศ์ตัดถนนเจริญกรุง หัวมุมฝั่งขวาที่จะเลี้ยวไป ปณ.กลาง บางรัก

หลังจากทีมงานประสานงาน กฟน. จนท. ลงไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ เป็นเสาฯ ของสายสื่อสาร ตอนนี้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขต่อไป

ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นสายไฟฟ้า หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวงชำรุด ตลอดจนพิจารณาแล้วว่าไม่อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ หรือพบเห็นบุคคลที่ขึ้นพาดสายสื่อสารบนเสาของการไฟฟ้านครหลวงโดยไม่มีการแสดงบัตรอนุญาตที่ชัดเจน หรือมีข้อสงสัยว่าอาจเป็นผู้พาดสายสื่อสารที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือพบสายสื่อสารที่ติดตั้งบนเสาไฟฟ้าที่คาดว่าไม่ปลอดภัย สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวงเขตได้ทุกเขต หรือที่ MEA CALL CENTER โทร. 1130 และแจ้งผ่าน MEA Smart Life ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนระบบ iOS และ Android ของการไฟฟ้านครหลวง ได้ตลอด 24 ชั่วโมงค่ะ
Share this: