งานวันการศึกษาเอกชนภาคกลาง ครั้งที่ 4 ร.ร.อัสสัมชัญสมุทรปราการ ร.ร.เซนต์โยเซฟทิพวัล และร.ร.เทคโนโลยีบริหารธุรกิจฯ ถนนเทพารักษ์ เป็นสถานีที่จัดงาน ถนนเทพารักษ์ รถติดสาหัส

15 ก.พ. 2563 | 08:44:07
งานวันการศึกษาเอกชนภาคกลาง ครั้งที่ 4 สำหรับในส่วนของภาคกลาง จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นเจ้าภาพได้กำหนดจัดการแข่งขันทักษะ และนิทรรศการทางวิชาการ ระหว่างวันที่ 15 – 16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล และโรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจจังหวัดสมุทรปราการ โดยกิจกรรมภายในงานมีนิทรรศการทางการศึกษาเอกชนทุกระดับ เริ่มตั้งแต่ระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา นานาชาติ โรงเรียนเอกชนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการเรียนการสอน และโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม รวมทั้งจัดให้มีการแสดงบนเวทีกลาง กิจกรรมแข่งขันวิชาการและวิชาชีพ จัดสัมมนาทางวิชาการ การทดสอบความรู้และทักษะนักเรียน จึงขอเชิญประชาชาชน ผู้ปกครองเข้าร่วมชมกิจกรรมความเป็นเลิศ ความก้าวหน้าทางการศึกษาได้ตามสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

เวลานี้ 08.15 น. ถนนเทพารักษ์ ขาเข้า มุ่งหน้าแยกสำโรงเหนือ การจราจรติดขัดมาก มีปัญหาเลี้ยวเข้าซอยหมู่บ้านทิพวัล เนื่องจาก โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล มีจัดงานวันการศึกษาเอกชนภาคกลาง ครั้งที่ 4 ท้ายแถวสะสมใต้ทางพิเศษบางพลี-สุขสวัสดิ์

Share this: