งานประเพณีนมัสการ รอยพระพุทธบาทพลวง (เขาคิชฌกูฏ) ประจำปี 2562

08 ต.ค. 2561 | 21:33:01
งานประเพณีนมัสการ รอยพระพุทธบาทพลวง (เขาคิชฌกูฏ) ประจำปี 2562 
ระหว่างวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ถึง 5 เมษายน 2562 

3 กุมภาพันธ์ 62 (ปิดป่า-เปิดงาน) 
5 เมษายน 62 (เปิดป่า -ปิดงาน) 

cr. เขาคิชฌกูฏ 2562

Share this: