คืนวันนี้ (2 ต.ค. 61) เวลา 22.00 - 05.00 น. กปน. ตัดบรรจบท่อประธาน บริเวณปากซอยถนนอยู่วิทยา ถนนสุวินทวงศ์ ส่งผลน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล

02 ต.ค. 2561 | 03:50:14
การประปานครหลวง (กปน.) มีความจำเป็นต้องตัดบรรจบท่อประธานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 800 มิลลิเมตร บริเวณปากซอยถนนอยู่วิทยา ถนนสุวินทวงศ์ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง ซึ่งจะดำเนินการ ในคืนวันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 22.00 - 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้ 

• ถนนสุวินทวงศ์ ฝั่งขาเข้า ตั้งแต่ถนนฉลองกรุง ถึงคลองหลวงแพ่ง 
• ถนนสุวินทวงศ์ ฝั่งขาออก ตั้งแต่แยกหนองจอก ถึงคลองบึงขวาง 
• ถนนร่วมพัฒนา ทั้งสองฝั่ง ตั้งแต่แยกอยู่วิทยา ถึงคลองลำตาอิน 
• ถนนเชื่อมสัมพันธ์ ฝั่งขาเข้า ตั้งแต่แยกหนองจอก ถึงคลองลำอีรั้ว 
• ถนนฉลองกรุง ฝั่งขาออก ตั้งแต่แยกหนองจอก ถึงคลองบึงขวาง 
• ถนนอยู่วิทยา ทั้งสองฝั่ง ตั้งแต่แยกอยู่วิทยา ถึงคลองลำสลิดทอง 

การประปานครหลวงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และหากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง “ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง 

อนึ่ง ประชาชนสามารถติดตามข่าวสาร กปน. พร้อมตรวจสอบพื้นที่น้ำประปาไม่ไหล ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile ทั้งระบบ iOS และ Android
Share this: