คืนวันที่ 14 มี.ค. 62 เวลา 22.00 - 05.00 น. กปน.ซ่อมท่อประธานที่แตกรั่ว ตรงข้ามซอยเจริญนคร 10 เยื้องโรงแรมศาลาริมน้ำ ถนนเจริญนคร ส่งผลน้ำประปาไม่ไหล

12 มี.ค. 2562 | 22:51:49
การประปานครหลวง (กปน.) มีความจำเป็นซ่อมท่อประธานที่แตกรั่ว บริเวณตรงข้ามซอยเจริญนคร 10 เยื้องโรงแรมศาลาริมน้ำ ถนนเจริญนคร ในคืนวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 22.00 - 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ น้ำประปาไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

• ถนนสมเด็จเจ้าพระยา ถนนลาดหญ้า ถนนเทศบาลสาย 1 ถนนท่าดินแดง ถนนเชียงใหม่ ทั้งสองฝั่ง
• ถนนประชาธิปก ฝั่งเลขคี่
• ถนนอิสรภาพ ฝั่งเลขคู่ ตั้งแต่ซอยอิสรภาพ 2 ถึงซอยอิสรภาพ 26
• ถนนอิสรภาพ ฝั่งเลขคี่ ตั้งแต่ซอยอิสรภาพ 1 ถึงซอยอิสรภาพ 19
• ถนนอรุณอมรินทร์ ฝั่งเลขคู่ ตั้งแต่ซอยอรุณอมรินทร์ 2 ถึงซอยอรุณอมรินทร์ 6
• ถนนอรุณอมรินทร์ ฝั่งเลขคี่ ตั้งแต่ซอยอรุณอมรินทร์ 1 ถึงซอยอรุณอมรินทร์ 7
• ถนนเจริญรัถ ฝั่งเลขคู่ ตั้งแต่ซอยเจริญรัถ 14 ถึงซอยเจริญรัถ 30
• ถนนเจริญรัถ ฝั่งเลขคี่ ตั้งแต่ซอยเจริญรัถ 1 ถึงซอยเจริญรัถ 19

การประปานครหลวงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และหากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง “ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง

อนึ่ง ประชาชนสามารถติดตามข่าวสาร กปน. พร้อมตรวจสอบพื้นที่น้ำประปาไม่ไหล ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile ทั้งระบบ iOS และ Android
Share this: