คาถาถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

13 ต.ค. 2560 | 10:16:34
คาถาถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
และ 
"ปรมินทมหาภูมิพละอตุลยะเตชะมหาราชัสสะปัตติทานคาถา" 
Share this: