ความสูญเสียที่เกิดขึ้นสงกรานต์ 62 ผ่านไป 5 วัน เสียชีวิตแล้ว 297 ราย บาดเจ็บ เกือบ 3 พันคน

16 เม.ย. 2562 | 11:58:58
วันที่ 16 เมษายน 2562 ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข แถลงในฐานะประธานแถลงข่าว สรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ว่า ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 (ศปถ.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธาณภัยและความร่วมือของหน่วยงานภาคีเครือข่ายได้รวบรวมสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ 15 เมษายน 2562 ซึ่งเป็นวันที่ 5 ของการรณรงค์ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” พบว่า มีอุบัติเหตุ 472 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 54 ราย ผู้บาดเจ็บ 494 ราย
 
รวม 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 11-15 เมษายน  2562 เกิดอุบัติเหตุ 2,702 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 297 ราย ผู้บาดเจ็บ 2,807 คน ส่วนจังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิต “ตายเป็นศูนย์” มี 8 จังหวัด จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุ สะสมสูงสุด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เกิดอุบัติเหตุ 104 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิต สะสมสูงสุด ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี มีผู้เสียชีวิต จากอุบัติเหตุทางถนน 14 ราย และจังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บ สะสมสูงสุด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ 104 คน
 
นพ.สุขุม กล่าวว่า สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ดื่มแล้วขับ ร้อยละ 40.68 อันดับ 2 ได้แก่ ขับรถเร็ว ร้อยละ 27.54 ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 78.85 ส่วนใหญ่ เกิดในเส้นทางตรง ร้อยละ 67.16 บนถนนใน อบต./ หมู่บ้าน ร้อยละ 37.92 ถนนกรมทางหลวง ร้อยละ 36.23 ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุ สูงสุด ได้แก่ ช่วงเวลา 16.01-20.00 น. ร้อยละ 32.42 ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตสูงสุดอยู่ในช่วงอายุ 50 ปีขึ้นไป ร้อยละ 23.36
 
ทั้งนี้ ได้จัดตั้งจุดตรวจหลัก 2,040 จุด เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 65,308 คน เรียกตรวจยานพาหนะ 1,092,735 คัน มีผู้ถูกดำเนินคดี รวม 235,383 ราย มีความผิดฐานไม่ส่วนหมวกนิรภัย 64,926 ราย ไม่มีใบอนุญาตขับขี่ 57,452 ราย
 
สำหรับการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ ผู้ขับขี่ยานพาหนะโดยการให้เป่าทางลมหายใจและในส่วนของผ็ที่ไมสามารถเป่าได้ จะใช้วิธีการเจาะเลือด ตั้งแต่วันที่ 11-15 เมษายน 2562 มีผู้ขับขี่ถูกส่งไปเจาะเลือดแล้วทั้งหมด 1,814 ราย ในจำนวนนี้ มีปริมาณแอลกอฮอล์เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ร้อยละ 51 และในกลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี พบปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกว่ากฎหมายกำหนด ร้อยละ 33 ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินคดีกับสถานประกอบการและร้านค้าที่ทำผิดกฎหมาย รวมทั้งสิ้น 1,301 ครั้ง โดยพบการกระทำผิด ลักษณะการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ นอกเวลากำหนดตามกฎหมาย โฆษณาส่งเสริมการตลาด และขายในพื้นที่ห้ามขาย โดยเฉพาะการจำหน่ายสุราให้กับเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี และผู้ที่มีอาการมึนเมา ดังนั้น ร้านค้าต้องไม่ขายสุราให้กับเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี และผู้ที่เมาสุรา ไม่ขายในสถานที่ห้ามขายและไม่ขายนอกเวลา เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบะติเหตุ ทางถนนเทศกาลสงกรานต์
 
“กระทรวงสาธารณสุข พร้อมให้การดูแลประชาชนที่เดินทางกลับจากภูมิลำเนาและกลับจากการท่องเที่ยวตลอดเวลา 24 ชั่วโมง โดยร่วมมือกับหน่ายงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งกระทรวงมหาดไทย เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ อาสาสมัคร และจิตอาสา โดยย้ำว่า ผู้ขับขี่รถสาธารณะต้องมีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดเป็นศูนย์ คือ ต้องห้ามดื่มอย่างเด็ดขาด ขณะเดียวกัน กระทรวงสาธารณสุข ได้เตรียมความพร้อมทั้งในด้านบุคลากร  แพทย์ และพยาบาลขึ้นเวรเต็ม 100% รวมถึงเตรียมเวชภัณฑ์และเลือดเกิน 110% เพื่อดูแลประชาชน อย่างไรก็ตาม ช่วงนี้ต้องระมัดระวังเรื่องการดื่มสุราแล้วบุกเข้ามาภายในโรงพยาบาล ซึ่งเป็นการรบกวนการทำงานของบุคลากรและอาจทำให้คนป่วยได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิตได้อีกด้วย จึงต้องขอความเห็นใจและกระทรวงสาธารณสุขจะดำเนินคดีตามกฎหมาย โดยรวมมือกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตำรวจและอัยการ ในการป้องกันผู้เมาสุราบุกรุก พื้นที่โรงพยาบาลไม่สามารถปิด ห้ามไม่ให้คนเข้ามาได้ แต่มีการเน้นเรื่องการดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวด โดยการล็อคประตู และเพิ่มเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้มากยิ่งขึ้น เพื่อป้องกันเหตุ”

Share this: