ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียว(เหนือ) "หมอชิต-สะพานใหม่"

06 ก.ค. 2561 | 20:28:14

รฟม. เร่งก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว(เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต คืบหน้า 69.33%
โดยมีงานก่อสร้างในจุดที่สำคัญคืบหน้าไปกว่าแผนงานที่กำหนด

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งความคืบหน้าการดำเนินงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว(เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 มีความก้าวหน้าการก่อสร้างงานโยธารวม 69.33% โดยมีงานก่อสร้างในจุดที่สำคัญคืบหน้าไปกว่าแผนงานที่กำหนด ได้แก่ 
- งานก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดบริเวณแยกรัชโยธิน มีความคืบหน้า 74.20% โดย รฟม. จะเร่งรัดงานก่อสร้างเพื่อเปิดให้ใช้งานประมาณเดือนตุลาคม 2561 ซึ่งถือว่าเร็วกว่าแผนงานที่กำหนดไว้ประมาณ 3-4 เดือน (ตามแผนงานกำหนดเปิดใช้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2562) 
- งานก่อสร้างสะพานรถยนต์ข้ามแยกรัชโยธิน มีความคืบหน้า 71.16% จะเร่งรัดงานก่อสร้างเพื่อเปิดให้ใช้บริการประมาณเดือนธันวาคม 2561 
- งานก่อสร้างสะพานรถยนต์ข้ามแยกเกษตรศาสตร์ มีความคืบหน้า 75.67% จะเร่งรัดงานก่อสร้างเพื่อเปิดให้ใช้ประมาณเดือนธันวาคม 2561 
- งานก่อสร้างสะพานรถยนต์ข้ามแยกเสนานิคม มีความคืบหน้า 50.71 จะเร่งรัดงานก่อสร้างเพื่อเปิดใช้งานได้ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2562
- งานก่อสร้างทางวิ่งรถไฟฟ้าข้ามทางด่วนดอนเมืองโทลล์เวย์ บริเวณห้าแยกลาดพร้าว มีความคืบหน้า 70.64% 
- งานก่อสร้างถนนตัดใหม่ (New Road) ระหว่างถนนพหลโยธิน (บริเวณประตูกรุงเทพ) เชื่อมเข้ากับถนนลำลูกกา (บริเวณสถานีตำรวจคูคต) ระยะทางประมาณ 2.4 กิโลเมตร ปัจจุบันมีความคืบหน้า 70.29% 
สำหรับโครงการฯ มีกำหนดก่อสร้างงานโยธาแล้วเสร็จในปี 2562 และเปิดให้บริการภายในปี 2563

ทั้งนี้ รฟม. มีนโยบายที่จะเร่งรัดการดำเนินงานโครงการรถไฟฟ้าให้เป็นไปตามแผนงาน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชมและสังคมเป็นสำคัญ เพื่อส่งมอบความสุขให้กับพี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืน ติดตามรายละเอียดข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ รฟม. (www.mrta.co.th) และเฟซบุ๊คการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทร. 0 2716 4044  

Share this: