ความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือแรงงานไทยที่ทำงานให้กับบริษัท IMB รัฐชาร์จาห์

15 พ.ย. 2560 | 10:13:50

 

 

ตามที่สถานเอกอัครราชทูต กรุงอาบูดาบี สถานกงสุลใหญ่ เมืองดูไบ และสำนักงานฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัครราชทูตฯ  ได้ให้การช่วยเหลือแรงงานไทยที่ทำงานให้กับบริษัท IMB และดำเนินการช่วยเหลือส่งแรงงานกลับไทยแล้วก่อนหน้านี้ 61 คน ซึ่งประสบปัญหาด้านการจ้างงาน

 

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตฯ สถานกงสุลใหญ่ฯ และสำนักงานฝ่ายแรงงานฯ ได้เดินทางไปยังรัฐชาร์จาห์ เพื่อพบหารือกับผู้แทนของ Hamriyah Freezone Sharjah ผู้แทนบริษัทนายจ้าง และแรงงานไทยที่ทำงานให้กับบริษัท IMB 36 คน 

 

โดยแรงงานไทยทั้ง 36 คนได้ลงนามในสัญญาเลิกจ้าง ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ และสำนักงานฝ่ายแรงงานฯ จะดำเนินการให้ความช่วยเหลือแรงงานไทยในการประสานงานให้กลับประเทศไทยโดยเร็วที่สุด อย่างไรก็ดี เนื่องจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีระบบการยกเลิกวีซ่าที่ซับซ้อนและใช้เวลา โดยเฉพาะกับผู้ที่มาทำงานอย่างถูกกฎหมายและมีสัญญาจ้าง จึงจะต้องใช้เวลาในการดำเนินการอีกระยะหนึ่ง

 

ในโอกาสดังกล่าว ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตฯ สถานกงสุลใหญ่ฯ และสำนักงานฝ่ายแรงงานฯ ได้มอบสิ่งของและอาหารที่ได้รับจากคนไทยในกรุงอาบูดาบีและเมืองดูไบให้แก่แรงงานไทยเพิ่มเติม เพื่อใช้ในการดำรงชีพ โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ สถานกงสุลใหญ่ฯ และสำนักงานฝ่ายแรงงานฯ จะประสานงานให้คนไทยทุกคนได้กลับประเทศไทยและให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ ต่อไป


Share this: