ครู รร.ล่องแพวิทยา จัดอาหาร เดลิเวอรี่ ส่งถึงหน้าบ้านนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร ป้องกันปัญหาภาวะโภชนาการพร่อง

22 พ.ค. 2563 | 09:46:50
คุณครู โรงเรียนล่องแพวิทยา จัด “ล่องแพ สคูล แกร๊บฟู๊ด” ส่งอาหาร สิ่งของจำเป็นถึงบ้านนักเรียน เสริมสร้างโภชนาการช่วงการขยายเวลาปิดภาคเรียนจากสถานการณ์โควิด

นายสยาม เรืองสุกใส ผู้อำนวยการโรงเรียนล่องแพวิทยา และคณะครู จัดโครงการ " LONGPAE School Grab Food" ลงพื้นที่ถึงหน้าบ้านนักเรียน นำข้าวสาร อาหารแห้ง นมผงสำหรับเด็ก และของใช้จำเป็น ไปมอบให้นักเรียนด้อยโอกาสที่มีฐานะยากจนบนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร เพื่อป้องกันปัญหาภาวะโภชนาการพร่อง

ผอ.สยาม เปิดเผยว่า ทางโรงเรียนมีเด็กกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 400 คน ที่มีฐานะยากจน ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน เขตรอยต่อ 3 จังหวัด ได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดตาก ซึ่งก่อนหน้านี้ เด็กส่วนใหญ่จะพักนอนที่โรงเรียนเนื่องจากเดินทางค่อนข้างลำบาก ซึ่งยังมีเด็กนักเรียนที่มีบ้านอยู่ไกลจากโรงเรียน ไกลสุดเป็นระยะทาง 20 กม. ใช้เวลาเดินทาง 5-6 ชั่วโมง ต้องเดินเท้า รถไม่สามารถสัญจรได้
 
ที่มา : สวท.แม่สะเรียง 
CR. สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์
Share this: