ข่าวเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โดย สำนักงาน กปร. ประจำปี 2563

28 ม.ค. 2563 | 10:22:25
ข่าวเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โดย สำนักงาน กปร. ประจำปี 2563 ออกอากาศทางสถานีวิทยุ สวพ.FM91

 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 1 องคมนตรี ลงพื้นที่ติดตามขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่จังหวัดเลย
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 2 สำนักงาน กปร.ชวนน้องๆ ที่กำลังศึกษาระดับอุดมศึกษา ร่วมเรียนรู้ สืบสาน ปณิธานของพ่อ ขยายเวลารับสมัคร ถึง 5 ก.พ.2563

Share this: