ข่าวเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โดย สำนักงาน กปร. ประจำปี 2563

27 ม.ค. 2563 | 20:22:25
ข่าวเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โดย สำนักงาน กปร. ประจำปี 2563 ออกอากาศทางสถานีวิทยุ สวพ.FM91

 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 1 องคมนตรี ลงพื้นที่ติดตามขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่จังหวัดเลย
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 2 สำนักงาน กปร.ชวนน้องๆ ที่กำลังศึกษาระดับอุดมศึกษา ร่วมเรียนรู้ สืบสาน ปณิธานของพ่อ ขยายเวลารับสมัคร ถึง 5 ก.พ.2563
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 3 เรื่อง สำนักงาน กปร. นำเยาวชนอาสา ร่วมโครงการค่ายเชาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 10 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่


ข่าวประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 4 ​เรื่อง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ขยายผลสำเร็จ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ที่มั่นคง

       

ข่าวประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 5 เรื่อง ศูนย์การศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติมีชีวิต
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 6 เรื่อง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ ขยายผลสำเร็จ ต่อยอดเพาะเห็ดเศรษฐกิจทำง่ายรายได้ดี
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 7 เรื่อง "สวนผักวัยรุ่น" ทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เลี้ยงตนเองและครอบครัว มีอาชีพ มีรายได้ ตามรอยพระราชดำริ
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 8 เรื่อง "เศรษฐกิจพอเพียง" หนทางอยู่รอดในวิกฤตโควิด19 มีอาชีพ มีรายได้ ขยายผลการเรียนรู้ จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 9 เรื่อง อยู่บ้าน ไม่หยุดเรียนรู้ ลดเสี่ยง เลี่ยงโควิด19 ผ่านสื่อออนไลน์ กับศูนย์ฯ เขาชะงุ้ม
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 10 - 2563 เรื่อง ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ ขยายผล เศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมเกษตรกร ปลูก "ทุเรียนหมอนทองศรีษะเกษ" มุ่งสู่มาตรฐานส่งออก GAP
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 11 - 2563 เรื่อง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ สร้างแปลงเทคโนโลยีการเกษตร ส่งต่อองค์ความรู้ ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ช่วยบริหารจัดการน้ำให้เกษตรกร สู้ภัยโควิด19 ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 12 - 2563 เรื่อง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ เปิดช่องทางออนไลน์ ช่วยจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน สร้างรายได้ให้เกษตรกร ปรับตัวสู่ชีวิตวิถีใหม่
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 13 - 2563 เรื่อง มหัศจรรย์ แห่งศูนย์ ฯ ภูพาน สืบสานพระราชดำริ ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ช่วยเกษตรกร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 14 เรื่อง โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดำริบ้านปางขอน จังหวัดเชียงราย ขยายผลพื้นที่บุกรุก ต่อยอดสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้ราษฎร

 
Share this: