ข่าวเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โดย สำนักงาน กปร. ออกอากาศทางสถานีวิทยุ สวพ.FM91

18 ม.ค. 2562 | 15:47:34
 ข่าวเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โดย สำนักงาน กปร. ออกอากาศทางสถานีวิทยุ สวพ.FM91
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 1 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่ภาคเหนือ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 2 นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ข่าวประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 3 จากพระราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่ 9 สู่ผลิตภัณฑ์ “กระจูด” สร้างชื่อจังหวัดนราธิวาส   

Share this: