ข่าวเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โดย สำนักงาน กปร. ออกอากาศทางสถานีวิทยุ สวพ.FM91 ประจำปี 2562

18 ม.ค. 2562 | 15:47:34
 ข่าวเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โดย สำนักงาน กปร. ออกอากาศทางสถานีวิทยุ สวพ.FM91
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 1 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่ภาคเหนือ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 2 นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ข่าวประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 3 จากพระราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่ 9 สู่ผลิตภัณฑ์ “กระจูด” สร้างชื่อจังหวัดนราธิวาส   
ข่าวประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 4 การประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 2/2562 โดย นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ​
ข่าวประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 5 ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวดชิงรางวัล The King of Thailand Vetiver Awards
ข่าวประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 6 สำนักงาน กปร. เชิญชวนเยาวชนเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 9
ข่าวประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 7 สำนักงาน กปร. จัดโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ RDPB Camp Extra ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่ภาคกลาง
ข่าวประชาสัมพันธ์ตอนที่ 8 โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 9 โดย สำนักงาน กปร. 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 9 โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านห้วยต่อน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดตรัง
ข่าวประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 10 สำนักงานกปร.ขอเชิญร่วมงานการประชุมหญ้าแฝกนานาชาติ ครั้งที่ 7
 และส่งผลงานเข้าประกวดชิงรางวัล The King of Thailand Vetiver Awards
ข่าวประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 11 สำนักงาน กปร. จัดอบรมโครงการพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พพร.) รุ่นที่ 8

ข่าวประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 12 พิธีมอบรางวัลการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2561-2562
ข่าวประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 13 องคมนตรี ติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรี
ข่าวประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 14 องคมนตรี ติดตามความก้าวหน้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดน่านและจังหวัดแพร่
ข่าวประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 15 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่
และราษฎรในพื้นที่จังหวัดยะลา
ข่าวประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 16 สำนักงาน กปร. ร่วมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา เชิญร่วมงาน “เปิดศูนย์ศึกษา สืบสาน ปณิธานงานพ่อ”
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 17 องคมนตรี เป็นประธานเปิดงาน "ใต้ร่มพระบารมี 25 ปี ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ" จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมเยี่ยมบ้านเกษตรกรต้นเเบบเกษตรผสมผสาน ตามเเนวพระราชดำริ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 18 สำนักงาน กปร. ร่วมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส เชิญร่วมงาน “ชมศูนย์ศึกษา  พัฒนาความรู้  ดูนิทรรศการ”  ครั้งที่ 20 ประจำปี 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์ตอนที่ 19 โครงการเครือข่ายสถาบันการศึกษาสืบสานพระราชดำริ รุ่นที่ 6 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ตอนที่ 20 องคมนตรี สนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ​
ข่าวประชาสัมพันธ์ตอนที่ 21 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโป่งแงะพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงราย

 

Share this: