ข่าวเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โดย สำนักงาน กปร. ออกอากาศทางสถานีวิทยุ สวพ.FM91 ประจำปี 2562

18 ม.ค. 2562 | 15:47:34
 ข่าวเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โดย สำนักงาน กปร. ออกอากาศทางสถานีวิทยุ สวพ.FM91
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 1 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่ภาคเหนือ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 2 นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ข่าวประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 3 จากพระราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่ 9 สู่ผลิตภัณฑ์ “กระจูด” สร้างชื่อจังหวัดนราธิวาส   
ข่าวประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 4 การประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 2/2562 โดย นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ​
ข่าวประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 5 ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวดชิงรางวัล The King of Thailand Vetiver Awards
ข่าวประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 6 สำนักงาน กปร. เชิญชวนเยาวชนเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 9
ข่าวประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 7 สำนักงาน กปร. จัดโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ RDPB Camp Extra ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่ภาคกลาง

 

Share this: