ขั้นตอนการเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดเชียงราย ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ตามมาตรการสนามบิน และ คำสั่ง/ประกาศจังหวัดเชียงราย

22 พ.ค. 2563 | 06:17:05

ขั้นตอนการเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดเชียงราย ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ตามมาตรการสนามบิน และ คำสั่ง/ประกาศจังหวัดเชียงราย

•ปฏิบัติตามมาตรการของสนามบินต้นทาง และสายการบินอย่างเคร่งครัด

•เมื่อลงเครื่องที่เชียงราย คัดกรอง วัดไข้ ต้องไม่เกิน 37.3 ถ้าเกินเข้าสู่กระบวนการของคลินิกแพทย์ร่วมกับด่านควบคุมโรคฯ และสายการบิน

•เจ้าหน้าที่ปกครอง จังหวัดเชียงราย ให้กรอกเอกสารผ่าน QR Code ของฝ่ายปกครองร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายสำหรับเป็นข้อมูลในการกำหนดมาตรการคัดกรองเป้าหมายของผู้เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดเชียงรายทุกคน

•ผู้โดยสารมาจาก กรุงเทพฯ และปริมณฑล (นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร) ให้รายงานตัวพร้อมแจ้งข้อมูลการเดินทาง ณ ด่านคัดกรองจังหวัดเชียงราย และให้ถือแนวทางปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังตนเอง (Self Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน และต้องปฏิบัติตามคำแนะนำโดยเคร่งครัด

•ผู้โดยสารมาจาก 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้รายงานตัวพร้อมแจ้งข้อมูลการเดินทาง ณ ด่านคัดกรองจังหวัดเชียงราย หรือ จนท.สาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อดำเนินการตามมาตรการกักตัวที่บ้าน (Home Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน และต้องปฏิบัติตามคำแนะนำโดยเคร่งครัด แต่หากมีความจำเป็นออกจากพื้นที่พักอาศัย ให้แจ้ง จนท.สาธารณสุขในพื้นที่ทราบ

•ผู้โดยสารมาจากจังหวัดภูเก็ต ต้องมารายงานตัวที่โรงแรมเวียงอินทร์ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท และกักตัว (Local Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำโดยเคร่งครัด แต่หากมีความจำเป็นออกจากพื้นที่พักอาศัย ให้แจ้ง จนท.สาธารณสุขในพื้นที่ทราบ

•ผู้ที่โดยสารเดินทางไปกลับภายในวันเดียวกัน ไม่ต้องดำเนินการตามมาตรการกักกันแต่ต้องดำเนินการตามมาตรการการคัดกรองซึ่งเป็นไปตามคำสั่งกำหนดประกาศของจังหวัดอย่างเคร่งครัดหากไม่ปฏิบัติตามมาตรการการคัดกรองเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจและจุดตรวจสามารถปฏิเสธการเข้าพื้นที่จังหวัดเชียงรายได้

•กรณีพำนักในจังหวัดเชียงรายไม่ถึง 14 วัน หรือวันที่ออกเดินทางจากจังหวัดเชียงรายถือเป็นสิ้นสุดการดำเนินมาตรการกักกันของจังหวัดเชียงรายในวันนั้นหากแต่สาธารณสุขจังหวัดเชียงรายจะส่งข้อมูลไปยังพื้นที่ภูมิลำเนาเพื่อดำเนินการกักกันให้ครบ 14 วันต่อหรือดำเนินการอื่นใดตามมาตรการของจังหวัดที่ผู้เดินทางนั้นเดินทางเข้าไป

ถ้าทางราชการสืบย้อนหลังแล้วพบว่าไม่ปฏิบัติตามที่กล่าวมา จะมีความผิดทางกฏหมาย

 

 ขั้นตอนการเดินทางออกพื้นที่จังหวัดเชียงราย ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

•ตรวจสอบข้อมูลเที่ยวบินการเดินทางกับสายการบินโดยตรง พร้อมกับมาตรการจากคณะกรรมการโรคติดต่อในพื้นที่ปลายทาง ให้เป็นปัจจุบันก่อนการเดินทาง

•ศึกษา ประกาศ/คำสั่งของแต่ละจังหวัดปลายทาง
สามารถค้นหาเพื่อการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง
http://www.moicovid.com/ประกาศ-คำสั่งจังหวัด/

•ให้ปฏิบัติตามมาตรการของสนามบิน คัดกรอง วัดไข้ ต้องไม่เกิน 37.3 ถ้าเกินเข้าสู่กระบวนการของคลินิกแพทย์ร่วมกับด่านควบคุมโรคฯ และสายการบิน

•โหลด AOT Application และกรอก ต.8 เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ก่อนขึ้นเครื่องทุกคน

•ขณะเดินทางโดยอากาศยานให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และมาตรการของสายการบินอย่างเคร่งครัด และสวมหน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง

•ขอให้ผู้โดยสารเผื่อเวลาในการเดินทาง เพื่อความเรียบร้อยและความปลอดภัย

ข้อมูลวันที่ 22 พฤษภาคม 2563

ขอบคุณข้อมูล
•คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย
•ศูนย์ติดตามสถานการณ์การระบาดของเชื่อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) จังหวัดเชียงราย http://covid19.chiangrai.net/
.
ด้วยความปรารถนาดีจาก ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
โทร 0 5379 8000 , 0 5379 8999
#MaeFahLuangChiangraiAirport #AOT #AirportofThailand #AOT_CEI


Share this: