ขอเชิญร่วมพิธีอัญเชิญ พระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ไปประดิษฐาน ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วงเวียนใหญ่

07 พ.ย. 2561 | 08:12:58
ขอเชิญร่วมพิธีอัญเชิญ พระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ไปประดิษฐาน ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วงเวียนใหญ่

วันนี้ (7 พฤศจิกายน 2561) เวลา 17.00 น. ขอเชิญชวนประชาชนร่วมรับขบวนอัญเชิญพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตามโครงการ “250 ปี ตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จากจันทบุรีสู่อยุธยา” โดยอัญเชิญออกจากท่าเรือหอประชุมกองทัพเรือ เพื่อไปประดิษฐาน ณ บริเวณวงเวียนใหญ่

เส้นทางอัญเชิญ ออกจากหอประชุมกองทัพเรือ เลี้ยวซ้ายเข้าถนนอรุณอัมรินทร์ ถึงแยกวังเดิมเลี้ยวขวาผ่าน สน.บางกอกใหญ่ เลี้ยวซ้ายเข้าถนนอิสรภาพไปถึงสี่แยกบ้านแขก เลี้ยวขวาเข้าถนนประชาธิปก ไปวงเวียนใหญ่ จากนั้นอัญเชิญพระบรมรูปฯ ขึ้นประดิษฐาน ณ แท่นรับรอง เพื่อประกอบพิธีสักการะ โดยจะประดิษฐานที่วงเวียนใหญ่ให้ประชาชนสักการะ ระหว่างวันที่ 7-10 พ.ย.61

Share this: