10 ต.ค.62 ขอความร่วมมือ งดจอดเรือกีดขวาง และเดินเรือช้าๆ บริเวณที่จอดเรือพระราชพิธี

09 ต.ค. 2562 | 23:38:59
(9 ต.ค.62) ประกาศกรมเจ้าท่า การควบคุมการจราจรทางน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองบางกอกน้อย เป็นการเฉพาะคราว วันที่ 10 ตุลาคม 2562
จะมีการซ้อมย่อยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค โดยจะปิดการจราจรทางน้ำในช่วงเดียวกับวันพระราชพิธีจริง

1.การควบคุมการจราจรทางน้ำ (ปิดการจราจรทางน้ำชั่วคราว)

1.1) เรือเดินทะเล เรือที่ลากจูงเรือลําเลียงสินค้า เรือบรรทุกสินค้าอันตราย และเรือภัตตาคาร ตั้งแต่เวลา 07.00 - 09.30 น. หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ
ระหว่างสะพานกรุงธนบุรี ถึง สะพานพระปกเกล้า
1.2) เรือทุกชนิด นอกเหนือจากข้อ 1.1
ตั้งแต่เวลา 12.30 - 15.00 น. ในแม่น้ำเจ้าพระยา ระหว่างสะพานกรุงธนบุรี ถึง หอประชุมกองทัพเรือ และคลองบางกอกน้อย ระหว่างคลองบางกอกน้อย ถึง วัดสุวรรณารามราชวรวิหาร
ตั้งแต่เวลา 15.00 - 19.00 น. หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ ระหว่างสะพานกรุงธนบุรี ถึง สะพานพระปกเกล้า
1.3) ขอความร่วมมือเรือทุกลํา งดจอดกีดขวางขบวนเรือพระราชพิธี ฃ

2. ขอความร่วมมือเรือทุกลํา ที่เดินเรือผ่านบริเวณที่จอดเรือพระราชพิธี ให้เดินเรือช้าและเบา ระมัดระวังไม่ให้คลื่นของเรือไปกระทบ และสร้างความเสียหายต่อเรือพระราชพิธี จนกว่างานพระราชพิธีจะแล้วเสร็จ
2.1) คลองบางกอกน้อย ตั้งแต่ปากคลองบางกอกน้อย ถึง สํานักงานเขตบางกอกน้อย โดยให้เดินเรือชิดฝั่งสถานีรถไฟบางกอกน้อย
2.2) แม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่สะพานกรุงธนบุรี ถึงท่าเรือเทเวศร์ โดยให้เดินเรือชิดฝั่งธนบุรี

CR. พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช๒๕๖๒
Share this: