ขยายเวลาลงทะเบียนผู้ประสงค์ จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปีพ.ศ.2562 ในระบบออนไลน์

06 ธ.ค. 2561 | 09:04:14
"กรมการปกครองในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทยได้ขยายเวลารับลงทะเบียนพร้อมชำระค่าประกันการเดินทางของผู้ประสงค์เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 ธันวาคม 2561 ทั้งนี้ ขอให้ระมัดระวังการถูกหลอกลวง โดยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-282-1461 ในวันเวลาราชการ"
#กรมการปครอง

Share this: