ก.วัฒนธรรมเชิญร่วมส่งภาพบันทึกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์แห่งความทรงจำ "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช"

15 ต.ค. 2559 | 17:59:00
กระทรวงวัฒนธรรมเชิญชวนประชาชน สื่อมวลชน ร่วมส่งภาพถ่าย ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว บันทึกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์แห่งความทรงจำ "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช"
ที่ได้บันทึกไว้ ตั้งแต่วันที่ 13 ต.ค. 59 เป็นต้นมา

โดยสามารถส่งมายังกระทรวงวัฒนธรรมทาง Facebook : pic.culture2559 และช่องทาง Line : Pic.Culture
โดยระบุ วัน เวลา สถานที่ถ่ายภาพ และระบุชื่อผู้ถ่ายพร้อมเบอร์ติดต่อ ทั้งนี้กระทรวงวัฒนธรรมจะรวบรวบและจัดพิมพ์หนังสือ"จดหมายเหตุฉบับประชาชน" และสารคดี "ธ ทรงสถิตในดวงใจไทยทุกคน"

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-422-8729 หรือ 1765 สายด่วนวัฒนธรรม
Share this: