ก.ยุติธรรม - ก.เกษตรฯ - DSI หารือมาตรการ ช่วยเหลือ ลูกหนี้เกษตรกร กรณีถูกขับไล่ออกที่ดินทำกิน-อาศัย

14 พ.ย. 2560 | 12:50:42
 

ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอ ร่วมกับกระทรวงยุติธรรม ประชุมหารือมาตรการและแนวทางช่วยเหลือกลุ่มลูกหนี้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ จากการสัญญาที่ไม่เป็นธรรม ถูกเอารัดเอาเปรียบ จนถูกกลุ่มนายทุนในพื้นที่ฟ้องร้องขับไล่ที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย หากลูกหนี้ไม่ยอมย้ายออกจากที่ดินก็จะมีพฤติการณ์ให้ลูกน้องซึ่งเป็นชายฉกรรจ์ไปข่มขู่คุกคามลูกหนี้อย่างไม่เกรงกลัวกฎหมาย มีลูกหนี้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนและถูกฟ้องร้องดำเนินคดีจากเจ้าหนี้ 8 ราย รวมกว่า 1,200 คดีตั้งแต่ปี 2556-2560 ทุนทรัพย์ในการฟ้องร้องคดีกว่า 278 ล้านบาท

นายอำนวย ปะติเส ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และประธานคณะกรรมการประสานงานการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร เปิดเผยว่า สาเหตุหนึ่งที่ลูกหนี้ส่วนใหญ่ประสบปัญหาดังกล่าว เนื่องจากไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน ขาดความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายและการทำสัญญา โดยเฉพาะสัญญาขายฝากที่ลูกหนี้เข้าใจว่าเป็นการฝาก เมื่อนำเงินไปใช้คืนก็จะได้ที่ดินคืน ซึ่งแท้จริงแล้วตามกฎหมายการขายฝากจะตกเป็นของผู้ซื้อทันที หรือแม้แต่การเซ็นสัญญากู้เงินโดยไม่เขียนยอดเงิน ทำให้ถูกเจ้าหนี้โกงยอดเป็นต้น

เบื้องต้นศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้จะเน้นการนำเอาหนี้นอกระบบของลูกหนี้ เข้ามาสู่ในระบบผ่านทางธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธกส. และจะระดมเจ้าหน้าที่จาก 21 หน่วยงานลงพื้นที่ไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้เพื่อเจรจา โดยเฉพาะคดีที่จบสิ้นแล้ว และเจ้าหนี้ได้กรรมสิทธิ์ที่ดินแล้ว เพื่อเจรจาขอซื้อที่ดินคืน


นายสมพาศ นินพันธ์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จะมีการเสนอนโยบายต่อคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่เสียที่ดินทำกิน และที่อยู่อาศัย โดยการจัดสรรที่ดินให้ลูกหนี้ และอาจมีกองทุนเข้ามาช่วยเหลือ

ขณะที่ พ.ต.อ.
ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดี ดีเอสไอ กล่าวว่า ทุกภาคส่วนจะช่วยเหลืออำนวยความสะดวกด้านความยุติธรรมทางแพ่งอันเนื่องมาจากสัญญาที่ไม่เป็นธรรม ใช้มาตรการทางอาญาในการดำเนินคดีกับกลุ่มนายทุนเจ้าหนี้นอกระบบ โดยเฉพาะมาตรการทางด้านภาษี จะมอบหมายให้กรมสรรพากรประเมินรายได้ของกลุ่มนายทุน ว่ามีการเสียภาษีถูกต้องหรือไม่ หากเสียภาษีไม่ถูกต้องก็จะนำไปใช้ในการเจรจาไกล่เกลี่ยกับกลุ่มนายทุน เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ต่อไป


Share this: