ก้าวหน้าร้อยละ 55.44 "อุโมงค์ทางลอดรัชโยธิน"

10 ม.ค. 2561 | 20:11:31
โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต  ประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าโครงการฯ ภาพความก้าวหน้าการดำเนินงานก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดรัชโยธิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีความก้าวหน้าร้อยละ 55.44 รฟม.ได้เร่งดำเนินการเทคอนกรีตพื้นถนนและเทคอนกรีตผนังอุโมค์ทางลอดเพิ่มเติมแล้ว โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว   การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย  ต้องขออภัยในความไม่สะดวกในการสัญจร  มาในโอกาสนี้

ขอขอบคุณภาพถ่ายจากที่ปรึกษา PCGRN และบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธาสัญญาที่ 1 
Share this: