ก่อนเที่ยวต้องเช็ค! ประกาศ "ปิด" การท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติ ปี 2562

15 พ.ค. 2562 | 17:51:19
ก่อนเที่ยวต้องเช็ค! ประกาศ "ปิด" การท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติ ปี 2562


สำนักงานอุทยานแห่งชาติ ประกาศปิดการท่องเที่ยวและเข้าพักแรมในอุทยานแห่งชาติ ประจำปี 2562 เป็นการชั่วคราว เพื่อฟื้นฟูธรรมชาติให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง รวมถึงลดความเสี่ยงจากอันตรายกรณีที่สภาพอากาศแปรปรวน
Share this: