การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครบรอบ 57 ปี

12 ก.ย. 2560 | 14:35:10
 

วันที่ 12 กันยายน 2560 นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA กล่าวภายในงานแถลงข่าว เนื่องในวันสถาปนาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA ครบรอบ 57 ปี ว่า  ตลอด 57 ปีที่ผ่านมา PEA มุ่งบริการพลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อตอบสนองประชาชนผู้ใช้บริการในพื้นที่ 74 จังหวัด สำนักงานให้บริการ 900 แห่ง 546 สถานีไฟฟ้า รองรับประชาชน 19 ล้านราย ซึ่งผลประกอบการในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2560 มีกำไรสุทธิ  15,357 ล้านบาท คาดว่าตลอดปี 2560 จะมีกำไรสุทธิประมาณ 24,917 ล้านบาท ทั้งนี้ ตลอดปีที่ผ่านมา PEA ได้รับราวัลที่น่าภาคภูมิใจมากมาย อาทิ รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ด้านการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส รางวัลองค์กรดีเด่น ด้านพลังงานไฟฟ้าเพื่อสังคม และรางวัลประกาศเกียรติคุณบุคคลต้นแบบ

นายเสริมสกุล กล่าว ก้าวต่อไปการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ก้าวสู่ PEA 4.0 เน้นการเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี มีระบบไฟฟ้าที่ทันสมัย มั่นคง เชื่อถือได้ โดยมีโครงการและแผนงานที่สำคัญ เช่น การเปิดตัวธุรกิจ EV Charging Station ในส่วนภูมิภาค, โครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะในพื้นที่พัทยา จังหวัดชลบุรี รวมถึงงานด้าน csr เพื่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม อาทิ โครงการ 74 ชุมชน ปลอดภัยใช้ไฟ PEA, โครงการ PEA ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ มอบอุปกรณ์การแพทย์,โครงการPEAใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต 10 ล้านซีซี, โครงการปล่อยช้างคืนสู่ป่า และ  โครงการ PEA รวมใจประชารัฐ รักษ์น้ำ สร้างฝาย 65 ฝาย 

นอกจากนี้ในปี 2560 นี้ PEA ยังจัดโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั้งหลอดประหยัดไฟ LED ให้โบราณสถาน 9 แห่งทั่วประเทศ


Share this: